Hässleholms kommun

Postadress

Hässleholms kommun
Kommunledningskontoret
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Folkhälsostrateg

Vidar Albinsson

Telefon: 0451-26 81 81

Skicka meddelande till


Kommunala tillgänglighetsrådet

Kommunala tillgänglighetsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för personer med funktionsnedsättning och kommunens styrelser och nämnder. Rådet är underställt kommunstyrelsen.

Rådets sammansättning

Kommunala tillgänglighetsrådet, KTR, består av tolv ledamöter. Fem ledamöter utses från kommunens nämnder och sju ledamöter med ersättare från organisationerna för personer med funktionsnedsättning.


Ledamöter från kommunens nämnder:

 • kommunstyrelsen
 • omsorgsnämnden
 • miljö- och stadsbyggnadsnämnden
 • barn- och utbildningsnämnden
 • tekniska nämnden.


Följande organisationer är representerade i rådet:

 • FUB Hässleholm
 • Demensföreningen Hässleholm
 • Synskadades Riksförbund, SRF Norra Skåne
 • Handikappidrottsföreningen, HIF Klinten.
 • Hörselskadades Riksförbund, HRF i Hässleholm
 • Riksförbundet HjärtLung Hässleholm
 • Neuro Hässleholmsbygden
 • Dyslexiföreningen Hässleholm
 • Dövas förening "Göingen" Hässleholm
 • Reumatikerföreningen i Hässleholm
 • Hässleholms fibromyalgiförening.


Ordförande i tillgänlighetsrådet är ledamot från kommunstyrelsen. Vice ordförande utses bland ledamöterna från organisationerna representerade i rådet.


Mötestider, minnesanteckningar med mera

Kommunala tillgänglighetsrådets mötesdagar

Kommunala tillgänglighetsrådets minnesanteckningar
Kommunala tillgänglighetsrådets reglemente Pdf, 126 kB. (Pdf, 126 kB)


Sidan uppdaterades