Hässleholms kommun

Postadress

Hässleholms kommun
Kommunledningskontoret
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Folkhälsostrateg

Vidar Albinsson

Telefon: 0451-26 81 81

Skicka meddelande till


Kommunala tillgänglighetsrådet

Kommunala tillgänglighetsrådet, KTR, är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för personer med funktionsnedsättning och kommunens styrelser och nämnder. Rådet är underställt
kommunstyrelsen.

Rådets sammansättning

KTR består av tolv ledamöter. Av dessa utses fem ledamöter från kommunens nämnder och sju ledamöter respektive ersättare från organisationerna för personer med
funktionsnedsättning.


Följande organisationer finns representerade i tillgänglighetsrådet:

 • Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna, FUB
 • Demensföreningen
 • Synskadades Riksförbund, SRF
 • Handikappidrottsföreningen, HIF Klinten
 • Hörselskadades Riksförbund, HRF
 • Hjärt- och lungföreningen
 • Neuroförbundet
 • Dyslexiföreningen
 • Dövas förening
 • Reumatikerföreningen
 • Fibromyalgiföreningen

Sidan uppdaterades