Hässleholms kommun

Kommunala pensionärsrådet

Hässleholms kommunala pensionärsråd arbetar för en förbättrad verksamhet och service för kommunens pensionärer. Rådet är underställt kommunstyrelsen.

Rådets sammansättning

Rådet består av en ordförande och en vice ordförande, nio ledamöter och nio ersättare:

  • en ledamot plus en ersättare från kommunstyrelsen
  • en ledamot plus en ersättare från omsorgsnämnden
  • två ledamöter plus två ersättare från PRO
  • två ledamöter plus två ersättare från SPF seniorerna
  • en ledamot plus en ersättare från RPG
  • två ledamöter plus två ersättare från SKPF.

Ordförande i pensionärsrådet är ledamot från kommunstyrelsen. Vice ordförande utses bland pensionärsorganisationernas ledamöter.

Mötestider, protokoll med mera

Kommunala pensionärsrådets protokoll och mötesdagar

Kommunala pensionärsrådets reglemente Pdf, 572.6 kB.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: