Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Arbetsmarknads- förvaltningen

Vi ansvarar för kommunens arbetsmarknadsverksamhet, ekonomiskt bistånd och vuxenutbildning, samt driver flera utvecklingsprojekt.

Nellie som går tågteknikerutbildningen på Yrkeshögskolan Syd Hässleholm. Foto Jörgen Alström.

På Yrkeshögskolan Syd kan du läsa många eftertraktade utbildningar, bland annat till tågtekniker. Foto: Jörgen Alström

Om Arbetsmarknadsförvaltningen


Förvaltningen består av flera enheter:


Arbetsmarknadsenheten

Hjälper arbetssökande kommuninvånare att få jobb genom olika förberedelser, coachning och att få prova på yrken. Arbetsmarknadsenheten driver även projekt som syftar till att utveckla nya metoder för att minska arbetslösheten.


Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd tar emot ansökningar om ekonomiskt bistånd och planerar tillsammans med dig för hur du ska få ett arbete eller annan försörjning så fort som möjligt. Ekonomiskt bistånd är en tillfällig ekonomisk hjälp när du inte längre kan försörja dig och din familj.

För att hjälpa dig att bli självförsörjande samarbetar verksamheten med arbetsmarknadsenheten och andra aktörer.

Komvux Hässleholm

Under Komvux Hässleholm samlas verksamheter som erbjuder vuxenutbildningar på grundläggande (årkurs 1- 9) och gymnasienivå, särskild utbildning och stöd för vuxna, samt resurser för dig som studerar på högskola/universitet eller någon form högre studier på distans.


SFI

Utbildning i svenska för invandrare som är över 16 år.


Yrkeshögskolan Syd

Erbjuder eftergymnasiala yrkeshögskoleutbildningar som är direkt anpassade efter arbetslivets behov.

Mer information

Sidan uppdaterades