Vuxenutbildning

Hässleholms kommun har ett brett utbud av vuxenutbildningar med alltifrån kurser på grundläggande och gymnasial nivå till yrkeshögskoleutbildningar. Här erbjuds hjälp och stöd för att klara dina studier, oavsett vilken nivå du läser på.

Vilka vuxenutbildningar finns?

Erbjuder kurser på grundläggande nivå och riktar sig till dig som saknar eller behöver komplettera dina betyg från grundskolan årskurs 1 - 9. Vi hjälper dig från grunden.
Grundläggande vuxenutbildning

För dig som vill läsa en yrkesutbildning på gymnasienivå, saknar betyg till gymnasieexamen, eller vill komplettera med enstaka kurser för att bli behörig till högre studier.

Komvux Hässleholm Länk till annan webbplats.

Har du flyttat till Sverige och vill lära dig prata, läsa och skriva på svenska? Svenska för invandare (SFI) ger grundläggande kunskaper i det svenska språket.
SFI - Svenska för invandrare

Erbjuder utbildningar till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning.

Lärvux - Komvux som särskild utbildning

Praktiska yrkesutbildningar på gymnasienivå där den största delen av utbildningen är förlagd på en arbetsplats.

Lärlingsutbildning

Eftertraktade utbildningar på yrkeshögskolenivå som är anpassade efter arbetsmarknadens behov, med goda möjligheter till jobb efter studierna.

Yrkeshögskolan Syd Länk till annan webbplats.

För dig som studerar på högskola eller universitet finns studielokaler, grupprum, teknisk utrustning och möjlighet att skriva tentamen. Vi hjälper dig när du vill studera på distans.

Lärcentrum Norra station Länk till annan webbplats.

Behöver du hjälp?

Har du frågor om utbildning, behörighet, studiefinansiering, eller är behov av karriärsvägledning? Våra studie- och yrkesvägledare hjälper dig!

Studie- och yrkesvägledning

Sidan uppdaterades