Hässleholms kommun

SFI - svenska för invandrare

Har du flyttat till Sverige och vill lära dig prata, läsa och skriva på svenska? Svenska för invandare (SFI) ger grundläggande kunskaper i det svenska språket och samhället.

Bilden visar Skolhuset på Stallmästaregatan 5 i Hässleholm där SFIs administration och utvisningslokaler finns.

SFI Skolhuset, Stallmästaregatan 5, Hässleholm

Så ansöker du

För att ansöka till SFI är du välkommen att besöka oss på Stallmästaregatan 5 i Hässleholm. Våra ordinarie öppettider är tisdagar klockan 10 - 12 och 16 - 17.30.

Hitta till oss Länk till annan webbplats.

Sommar - ansökan till SFI

Receptionen för ansökningar till SFI under sommaren: Öppet vecka 25, 26, 27, 28 tisdagar 10-12

Receptionen för ansökningar till SFI är stängd vecka 29, 30, 31, 32

Öppet som vanligt fr.o.m. 13 augusti tisdagar 10-12 och 16:00-17:30

Du som ansöker ska:

  • Du ska vara över 16 år. De flesta som är mellan 16 och 18 år hänvisas till Introduktionsprogrammet (IM) på Jacobsskolan.
  • Vara folkbokförd i Hässleholms kommun eller vara bosatt i vår kommun.
  • Ha rätt till SFI-studier utifrån EU-rätten, avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), eller avtalet mellan EU och dess medlemsstater och Schweiz om fri rörlighet för personer.
  • Du ska kunna styrka din identitet. Ta med ID-kort eller pass. Du kan ansöka med personnummer eller samordningsnummer. Om du har ett samordningsnummer istället för ett personnummer vill vi att du har med ett papper från Skatteverket som styrker detta.
  • Prata svenska, engelska eller på ditt modersmål, med hjälp av en vän eller familjemedlem som kan svenska.

Vid ansökningstillfället träffar du vår studie- och yrkesvägledare Cecilia Jacobsson som även upprättar en studieplan.

SFI för ukrainska flyktingar.

Fr.o.m. i höst kommer vi att erbjuda till SFI för ukrainska flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet. Det gäller för personer som bor inom Hässleholms kommun.

OBS: gäller personer från Ukraina som omfattas av massflyktdirektivet. Dvs ej personer med "Tillfälligt LMA-kort för asylsökande i Sverige"

Medtag, identitetshandling, uppehållstillstånd, information som bekräftar att du har en adress i Hässleholms kommun.

Kurser och studievägar

Inom SFI finns det fyra kurser (A, B, C och D) och tre studievägar.
Alla studievägar är sammanhållna och målgruppsanpassade.

Studieväg 1

Riktar sig till elever som har kort eller ingen skolbakgrund. Inom studieväg 1 finns kurserna A, B, C och D.

Alfa: 400h Kurs A: 500h Kurs B: 600h Kurs C: 500h Kurs D: 400h

Studieväg 2

Riktar sig till elever vars skolbakgrund är mindre omfattande än motsvarande svensk gymnasieskola. Inom studieväg 2 studerar eleverna i kurs B, C och D.

Kurs B: 600h Kurs C: 400h Kurs D: 350h

Studieväg 3

Vänder sig till de elever vars skolbakgrund motsvarar svensk gymnasieskola eller som har deltagit i högskolestudier. Inom studieväg 3 finns kurserna C och D.

Kurs C: 300h Kurs D: 300 h

 

Utbildning i svenska för invandrare är inte CSN-berättigad.

Kvällskurs på SFI

Vi erbjuder kvällskurs på SFI.
Studieväg 2 och 3 kurs C på tisdagar 17:30-19:30
Studieväg 2 och 3 kurs D på onsdagar 17:30-19:30
Du måste kunna närvara på 2 timmar i veckan på plats och avsätta tid för självstudier.

Yrkes-SFI

Yrkes-Sfi i Skåne är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Det ger dig också en möjlighet att lära dig hur arbetsmarknaden och ditt yrke fungerar i Sverige. Syftet är att förkorta tiden till arbete, vidare studier eller företagande.

Mer om Yrkes-SFI

Prövning SFI

Du som är bosatt i Sverige och redan har kunskaper i svenska och vill ha betyg från utbildning i svenska för invandrare har möjlighet att genomgå prövning på kurs B, C eller D.

Mer om prövning

Samhällsorientering

Saker i Sverige fungerar kanske inte riktigt som du är van vid. Genom att gå denna kurs hjälper vi dig bli en del av det svenska samhället och förstå den svenska kulturen.

Mer om Samhällsorientering

Studera SFI i Hässleholm

I Hässleholm kan du studera SFI hos Hässleholms kommun och på Folkuniversitetet.

Studera SFI på Folkuniversitetet Länk till annan webbplats.

Kontakt

Har du frågor om våra utbildningar, ansökan, eller funderingar kring studier på SFI?

Cecilia Jacobsson, Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0451-26 68 27
Skicka e-post till Cecilia Jacobsson

Eva Svensson, Rektor
Telefon: 0451-26 80 14
Skicka e-post till Eva Svensson

Sophie Karlsson, Utbildningsledare
Telefon: 0451-26 68 40
Skicka e-post till Sophie Karlsson

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: