Hässleholms kommun

Norrängsskolan

Välkommen till Norrängsskolan som är en anpassad gymnasieskola. Här kan du läsa nationella program, individuellt program och introduktionsprogram.

Kontakta oss

Rektor:Maria Troedsson
Besöksadress:Norregatan 22, Hässleholm
Ring rektor:
0451-26 76 10
Gul tegelbyggnad

Om skolan

Norrängskolan ligger på promenadavstånd från Hässleholms centalstation. På Norrängsskolan går cirka 140 elever. Skolan utbildar och vägleder elever till kunskap och självständighet. Vi är stolta att kunna erbjuda en skolgång som är resurs-, erfarenhets- och kunskapsrik. Vi arbetar för trygga elever med möjlighet till ett framgångsrikt vuxenliv.

Varje år arrangerar Norrängsskolan olika typer av lägerverksamheter för varje årskurs. De första åren åker eleverna bland annat på Stockholmsresa och cykelresa till Barnens By i Hästveda. Under det fjärde och sista året åker eleverna iväg på det största lägeräventyret, en veckas fjällvandring vid Grövelsjön.

Norrängsskolans introduktionsprogram är till för dig som har en neuropsykiatrisk problematik, inlärningssvårigheter eller annan problematik.

Norrängsskolans nationella- och individuella program är till för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning.

Våra program

Introduktionsprogrammet

Norrängsskolans Introduktionsprogram är till för dig som har en neuropsykiatrisk problematik, inlärningssvårigheter eller annan problematik. Du kan till exempel gå vidare till studier vid folkhögskola, sysselsättning inom LSS eller arbete med stöd. Du behöver förutom skolkunskaper också kunskaper inom andra områden utifrån dina speciella behov och förutsättningar, som till exempel relationer, självkänsla, självförtroende, moral och etik. När du slutar hos oss har du en plan för ditt nästa steg.

Introduktionsprogram, IM, är för dig, som inte är behörig till ett nationellt program. Programmet präglas av en hög grad av individualisering och utformas utifrån den enskilde elevens förutsättningar och behov. Alla elever har sin egen individuella studieplan.

Nationella program

Norrängsskolans Nationella program är till för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning.

 • Administration, handel och varuhantering. Programmet ger dig grundläggande kunskaper och erfarenheter om försäljning, inköp och varuflöden. Du får lära dig hur man arbetar med transport och distribution av varor. Det kallas för logistik.
 • Fastighet, anläggning och byggnation. Programmet ger dig grundläggande kunskaper och erfarenheter inom de yrkesområdena. Utbildningen är bred och du kan arbeta inom olika områden.
 • Fordonsvård och godshantering. Programmet ger dig grundläggande kunskaper och erfarenheter för arbete med till exempel fordonsvård, lagerhållning och godshantering.
 • Hantverk och produktion. Programmet ger dig grundläggande kunskaper och erfarenheter om att arbeta med möbel och finsnickeri.
 • Hotell, restaurang och bageri. Programmet ger dig grundläggande kunskaper och erfarenheter inom till exempel bageri- och konditorivaror, livsmedelshygien, dukning, matlagning och hotellservice.
 • Skog, mark och djur. Programmet ger dig grundläggande kunskaper och erfarenheter inom park och trädgård.

Individuellt program

Norrängsskolans Individuella program är till för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning.

Det individuella programmet är för dig, som inte kan följa undervisningen på ett nationellt program. Du får en egen studieplan, som är anpassad efter dina behov och förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid att anpassa undervisningen utifrån varje elevs behov, intresse och förutsättningar. Kommunikation och tydliggörande pedagogik genomsyrar all verksamhet. Du ges möjlighet att kommunicera utifrån dina egna förutsättningar och din vardag dokumenteras med hjälp av olika digitala verktyg.

Individuella programmet strävar efter att ge dig en grund för ett meningsfullt vuxenliv i arbete, boende och fritid. Under studietiden har vi ett nära samarbete med de olika verksamheter som är knutna till dig, för att kunna ge dig så bra förutsättningar inför vuxenlivet som möjligt.

På det individuella programmet kan du i samråd med rektor läsa en kombination av ämnesområden och ämnen från gymnasiesärskolans nationella program.

Norrängsskolan erbjuder sex olika ämnesområden inom det individuella programmet.

 • estetisk verksamhet
 • hem- och konsumentkunskap
 • idrott och hälsa
 • natur och miljö
 • individ och samhälle
 • språk och kommunikation

Efter avslutade studier erhåller du ett gymnasiebevis som beskriver dina val, kunskaper och erfarenheter.

Följ oss!

Om du vill följa vad som händer på skolan finns vi på sociala medier

Norrängsskolan på Instagram Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: