Fritidshem

Fritidshemmen i Hässleholm erbjuder en trygg och pedagogisk verksamhet där barnen känner att det finns vuxna som bryr sig. Här ska alla få möjlighet att bli sitt bästa.

Om fritidshem

Vi har fritidshem på alla skolor med verksamhet från F-klass till och med årskurs 6. Här har barnen möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar i en harmonisk och kreativ miljö som kompletterar skolan.

Ditt barn kan vara på fritidshemmet från det år barnet börjar förskoleklass, till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

 

  • Platsen får användas då vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar.
  • Schemat för barnet skall utgå från vårdnadshavares arbetstider eller studier. Skälig restid samt behov av vila på grund av speciella arbetstider skall ingå.
  • Lovplacering erbjuds enbart lov och studiedagar.
  • Avgiften tas ut tre gånger per år (januari, maj och september).


Om du behöver fritidshemsplats för ditt barn, måste du ansöka om plats. Gäller för alla former av placeringsbehov (följ länk ”Ansök om plats”).

Sidan uppdaterades