Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress
Barn- och utbildningsförvaltningen

Väpnaregatan 13 c

E-post: bun@hassleholm.se

Telefon: 0451-26 70 00 växel


 

Köhandläggare enskild verksamhet:
Anette Larsson
Telefon 0451-26 72 43

Köhandläggare kommunal verksamhet:

Cecilia Palmér

Telefon 0451-26 87 62

Tuula Gullberg
Telefon 0451-26 78 06

Skicka ett meddelande till:

Ansök eller säg upp barnomsorgsplats

Via vår e-tjänst ansöker du om eller säger upp din barnomsorgsplats. Du kan också fylla i och skicka in en blankett.

Jag vill ansöka om plats

Du kan ansöka om plats i förskola, familjedaghem eller fritidshem tidigast åtta månader före den dag du vill ha en placering. När vi har fått din ansökan skickar vi en bekräftelse på att vi tagit emot och registrerat den.

Vi försöker så långt det är möjligt att tillgodose dina önskemål. Om det är ont om platser på den förskola eller det familjedaghem du önskat, erbjuds du ett annat alternativ och kan stå kvar i kö till ditt förstahands-alternativ.


Tänk på att om du inte betalar barnomsorgsavgiften i tid eller har andra skulder till Hässleholms kommun får du från och med 1 juli 2019 inte ställa ditt barn i kö till förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. Eventuella skulder påverkar inte rätten till allmän förskola.


Jag vill säga upp platsen

Uppsägningstiden är 60 dagar och räknas från den dag din uppsägning kommit in till oss. Du betalar avgift under uppsägningstiden. Tänk på att du måste säga upp din förskoleplats/ pedagogisk omsorg inför att ditt barn börjar F-klass. Du hanterar enklast dina ärenden via vår e-tjänst.


E-tjänst

Du kan använda vår e-tjänst.


Sidan uppdaterades 2019-08-13 av Linda Färdig

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun