Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress
Barn- och utbildningsförvaltningen

Väpnaregatan 13 c

E-post: bun@hassleholm.se

Telefon: 0451-26 70 00 växel


 

Köhandläggare enskild verksamhet:
Anette Larsson
Telefon 0451-26 72 43

Köhandläggare kommunal verksamhet:

Tina Nyberg

Telefon 0451-26 72 02

Agneta Pettersson
Telefon 0451-26 87 62

Skicka ett meddelande till:

Ansök eller säg upp barnomsorgsplats

Jag vill ansöka om plats

Du kan ansöka om plats i förskola, familjedaghem eller fritidshem tidigast åtta månader före den dag du vill ha en placering. När vi har fått din ansökan skickar vi en bekräftelse på att vi tagit emot och registrerat den.


Vi försöker så långt det är möjligt att tillgodose dina önskemål. Om det är ont om platser på den förskola eller det familjedaghem du önskat, erbjuds du ett annat alternativ och kan stå kvar i kö till ditt förstahands-alternativ.


Jag vill säga upp platsen

Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag din uppsägning kommit in till oss. Du betalar avgift under uppsägningstiden.

 

E-tjänst

Du kan använda vår E-tjänst.


Sidan uppdaterades 2018-11-09 av Gunvor Borre

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun