Ansök eller säg upp barnomsorgsplats

Via vår e-tjänst ansöker du om eller säger upp din barnomsorgsplats. Du kan också fylla i och skicka in en blankett.

Jag vill ansöka om plats

Du kan ansöka om plats i förskola, familjedaghem eller fritidshem tidigast åtta månader före den dag du vill ha en placering. När vi har fått din ansökan skickar vi en bekräftelse på att vi tagit emot och registrerat den.


Vi försöker så långt det är möjligt att tillgodose dina önskemål. Om det är ont om platser på den förskola eller det familjedaghem du önskat, erbjuds du ett annat alternativ och kan stå kvar i kö till ditt förstahands-alternativ.


Tänk på att om du inte betalar barnomsorgsavgiften i tid eller har skulder till barn- och utbildningsförvaltningen, mister du ditt barns plats och får heller inte sätta ditt barn i kö till förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. Skulder kan till exempel vara obetalda avgifter till Kulturskolan och oreglerade skulder för lånad utrustning som du inte lämnat tillbaka. Eventuella skulder påverkar inte rätten till allmän förskola.


Jag vill säga upp platsen

Uppsägningstiden är 60 dagar och räknas från den dag din uppsägning kommit in till oss. Du betalar avgift under uppsägningstiden. Tänk på att du måste säga upp din förskoleplats/ pedagogisk omsorg inför att ditt barn börjar F-klass. Du hanterar enklast dina ärenden via vår e-tjänst.

Sidan uppdaterades