Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Bokebergsgatan 5
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

 

 

Postadress

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Grävtillstånd och TA-plan

För att få gräva i kommunens mark, måste du ansökan om ett grävtillstånd.

Avgift för ansökan

Hässleholms kommun tar ut en avgift för att handlägga ansökningar om grävtillstånd. Grundbeloppet är 1500 kr vilket indexregleras enligt KPI-index med oktober månad 2016 som basmånad. Avgiften gäller även om du har fått gräva akut och meddelar kommunen i efterhand. Faktura på avgiften skickas ut så snart som möjligt efter att ansökan kommit in till kommunen.

Ansökan grävtillstånd och TA-planer

Under V28-V32 handläggs inga inkommande ansökningar.

Grävning för fiber

Vid nedläggning av fiber ska samförläggning ske med kommunens fiberorganisation, Fibernätet i Hässleholm. Beställning görs till

E-post fibernät


Trafikanordningsplan

Till varje grävtillstånd och övrigt arbete på väg krävs en trafikanordningsplan. Vid grävning görs denna i samband med ansökan om grävtillstånd i E-tjänsten för Grävtillstånd och TA-planer. Generella trafikanordningsplaner bifogas alltid ansökan. Vid annat arbete på väg görs en separat ansökan om trafikanordningsplan i samma E-tjänst.


Tänk på att godkänd trafikanordningsplan alltid ska finnas tillgänglig ute på arbetsplatsen. Vid grävning ska även beviljat grävtillstånd alltid finnas på plats ute på arbetsplatsen.


För liftuppställning kortare tid än tre timmar krävs en anmälan till tekniska förvaltningen samt att en trafikanordningsplan skickas in. Vid längre tid än tre timmar ska en anmälan om upplåtelse av mark göras till polisen. Exempel på hur en sådan trafikanordningsplan kan se ut finns här:

Exempel TA-plan liftuppställning Pdf, 598 kB. (Pdf, 598 kB)


Handläggningstid

Om inlämnad ansökan är komplett och ingen fördjupad utredning behöver göras är handläggningstiden ca 15 arbetsdagar. Avser ansökan ett större område är handläggningstiden längre.


Akuta grävning

Vid akuta grävningar (till exempel vattenläckor) kan ansökan om grävtillstånd lämnas i efterhand.


Sidan uppdaterades