Hässleholms kommun

Torghandel - för dig som vill sälja

Vill du sälja grönsaker, blommor eller andra varor på våra torg? Här har vi samlat det som du behöver veta.

Så fungerar det med torgplatserna

Du kan hyra en torgplats på Storget i Hässleholm som gäller för en längre tid. Då hyr du en så kallad fast försäljningsplats. Du kan också hyra en tillfällig plats för en kortare tid om det passar dig bättre.

I Bjärnum, Sösdala, Tyringe och Vinslöv får du stå utan att hyra platsen dock behöver du skicka in en anmälan. (Om du behöver el till din plats, hör du av dig till kontaktcenter.)

Ansök om fast försäljningsplats i Hässleholm

Fast saluplats kan inte nyttjas av någon annan även om säljaren inte dyker upp.

Tillfällig försäljningsplats i Hässleholm

 • Om du bara ska sälja tillfälligt får du ställa dig vid en plats från klockan 7. Vilken plats du kan ta beror på vilken som är ledig när du kommer. (endast en plats per säljare)
 • Torgtillsynsmannen samlar in dina uppgifter så att du kan betala för den tillfälliga försäljningsplatsen.
 • Kostnad enligt Taxa för upplåtelse av torgplatser. Länk till annan webbplats.
 • Tillfälliga saluplatser för torghandel är numrerade från nummer 4 till 13 på kartan.

Karta över torgplatserna

På kartan hittar du de fasta och tillfälliga försäljningsplatserna på Stortorget i Hässleholm.

Karta över försäljningsplatser

Tider och platser

 • Hässleholm: Stortorget och vissa angränsande gågator. Här kan du ha försäljning på tisdagar, torsdagar och lördagar.
 • Bjärnum: torget på onsdagar och lördagar.
 • Sösdala: Stora torget på fredagar.
 • Tyringe: Salutorget på tisdagar och fredagar.
 • Vinslöv: torget på torsdagar.

Du får börja din försäljningen tidigast klockan 8. Du avslutar din försäljning klockan 16.

På påskafton, pingstafton, midsommarafton och nyårsafton får du inte ha försäljning på torgen efter klockan 15.

Regler för dig som säljer

 • Du får bara använda en försäljningsplats som har markerats på kartan.
 • Du får bara ha din försäljning eller verksamhet innanför det område som du har (3x3m).
 • Du får inte köra några fordon till din försäljningsplats under försäljningstiden klockan 8-16. På de tillfälliga saluplatserna tillåter vi inte att man parkerar sitt fordon på torget under försäljningstiden.
 • Du får ta fram redskap eller sätta upp dina varor tidigast två timmar före försäljningstiden. Alltså inte tidigare än klockan 7 på morgonen.
 • Du städar och tar upp skräp från din försäljningsplats senast 30 minuter efter att försäljningstiden är slut. Du ansvarar själv för att köra bort avfallet.

Vid arrangemang på Stortorget

Vi som kommun kan hänvisa dig till en annan försäljningsplats för torghandel vid arrangemang på Stortorget i Hässleholm. Det kan handla om till exempel festivaler, stadskamp och valstugor.

Om det inte finns någon ledig försäljningsplats att hänvisa till under tiden
arrangemanget pågår, betalar vi inte ut någon ersättning för
din uteblivna handel. Vi har tagit hänsyn till detta vid fastställande av
avgiftsnivån.

HessleCity arrangerar ”Långlördag” i Hässleholms centrum den sista lördagen i varje månad. Det kan förekomma att vissa, ibland alla, av de tillfälliga saluplatserna tas i anspråk av ”Långlördagsarrangemang".

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: