Hässleholms kommun

Tillgänglighet på allmänna platser

Allmänna platser och lokaler ska vara tillgängliga för alla.

Allmänna platser är till för alla

Allmänna platser och lokaler är platser där allmänheten har tillträde som exempelvis gator, torg, parker, badplatser, sjukhus, vårdcentraler, skolor och samlingslokaler.

Om du upplever hinder i din närmiljö kan du anmäla det till miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Anmäl enkelt avhjälpta hinder Pdf, 23.1 kB.

Mejla den ifyllda blanketten till miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

E-post: byggnadsnamnden@hassleholm.se

Du kan också skriva ut och posta den till:

Hässleholms kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Stadshuset
281 80 HÄSSLEHOLM

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: