Hässleholms kommun

Skyltning och affischering och affischering

Har du ett evenemang på gång som du vill berätta om? Då har vi fem olika platser där du kan sätta upp en skylt.

Här får du skylta

Du får endast sätta upp ett affischställ eller en skylt på fem olika platser i vår kommun: Helsingborgsvägen, Vankivavägen, Stobyvägen, Kristianstadsvägen och Hovdalavägen, tänk på att polistillstånd krävs.

Skyltplats

Det här gäller när du ska skylta

  • Sök polistillstånd (gäller även markerade platser)
  • Använd egen ställning för din affisch eller skylt.
  • Affischen eller skylten får vara max 120 x 60 centimeter.
  • Ha alltid datum för ditt evenemang på skylten, så att det är tydligt för den som vill besöka det.
  • Du som annonserar ansvarar för att sätta upp och ta ned skylten, och att det är rent och snyggt vid din skylt. Du sätter upp din skylt mellan de två blå skyltarna som avgränsar området.
  • Du får sätta upp skylten tidigast tre veckor före evenemanget. Du tar ned skylten senast två dagar efter att evenemanget har ägt rum. Tänk på att du blir debiterad om Hässleholms kommun behöver ta ned din skylt om du inte har gjort det själv.

Information om Hässleholms skyltpolicy Pdf, 835.4 kB.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: