Hässleholms kommun

Ombyggnation Hässleholm C

Under januari-juni 2024 bygger Jernhusen om på Hässleholms Centralstation. Detta för att skapa en tryggare och mer trivsam upplevelse. Projektet innebär att entrén till stationen byggs om och att väntsalen blir rymligare.

En illustration över ombyggnationen av rotundan på Hässleholms centralstation

Visualisering av ombyggnationen av entrén på Hässleholm C. Illustration: Tengbom

Öppet som vanligt

Stationen, Espresso House och Pressbyrån håller öppet som vanligt under byggtiden.

Samma ingångar som tidigare

För att komma in i resecentrumet används samma vägar som tidigare, via entrén till rotundan och via Pressbyrån. Innan allt är färdigställt kommer vissa delar vara tillfälliga, såsom mark och dörrar.

Under en kortare period på dagtid kommer ingång ske via Pressbyrån, samt via en dörr på baksidan av rotundan.

Avspärrad mark runt rotundan

När stationen byggs om kommer en del av marken runt rotundan att vara avspärrad. Genom att följa hänvisningsskyltarna hittar du rätt väg in i stationen.

Tidigare insatser på Hässleholm C

Ombyggnationen är en av flera insatser på Hässleholms Centralstation. Tidigare har rulltrappor och hissar renoverats och insatser har gjorts för att skapa ökad trygghet.

Illustration av nya entrén till Hässleholms C.

Illustration: Tengbom

Frågor och svar

Varför bygger ni om stationen? 

Antalet resenärer på stationen ökar och därför behöver byggnaden anpassas. Ombyggnaden är också en insats för att göra stationens entré tryggare och mer välkomnande, utan smala passager eller mörka hörn. Vindfånget vid entrén ska därför rivas och ersättas med en öppnare arkitektur. 

Kommer det att ställa till problem vid ingångarna? 

Det kommer i princip att fungera som tidigare – in- och utgång via huvudentrén eller Pressbyrån. När vindfånget rivs kommer ingången ersättas av en en automatisk pardörr jämte huvudentrén.

Under en period på dagtid kommer hänvisningskyltar ange ny väg in och ut ur stationen (dörren mot spår 1B). Marken vid denna dörr kommer tillfälligt att tillgänglighetsanpassas.

Hur säkerställer ni säkerheten vid utrymning av stationen? 

Säkerheten går alltid först. Utrymning av stationen kommer att fungera likt tidigare. Utrymningsvägar anges med utrymningsskyltar.  

Hur kommer tillgänglighetsanpassningen se ut under byggtiden? 

Under en period på dagtid kommer hänvisningskyltar ange ny väg in till stationen. Den är tillgänglighetsanpassad. Om du upplever att du skulle vilja ha extra hjälp finns alltid möjlighet att boka ledsagning från Trafikverket. Ledsagaren kan möta upp utanför stationen och hjälper till ända fram till tåget.  

Jag som har svårt att gå eller sitter i rullstol – behöver jag tänka på något särskilt? 

Det kommer att finnas skyltar som guidar dig rätt utanför och inne på stationen. Om du känner dig osäker är det bra att avsätta extra tid och vara extra uppmärksam på omgivningen. Det går också möjlighet att boka ledsagning från Trafikverket. Ledsagaren kan möta upp utanför stationen och hjälper till ända fram till tåget.

Kommer jag att kunna handla på Pressbyrån och Espressohouse under hela byggtiden? 

Pressbyrån och Espressohouse har öppet som vanligt under hela byggtiden. 

Påverkas väntsalen under byggtiden? 

Nej, väntsalsfunktionen fungerar som vanligt trots att en mindre yta nedanför rulltrappan spärras av.

Påverkas vägarna till bussarna? 

Vägarna till bussarna fungerar som vanligt. Ett byggstaket kommer att spärra av delar av trottoaren utanför tillbyggnaden. Det kommer att finnas skyltar som pekar ut rätt väg. 

Går tågen och bussarna som vanligt? 

Ombyggnationen har ingen trafikpåverkan. Alla tåg och bussar går som vanligt. 

Illustration över utbyggnationen av Hässleholms C

Illustration: Tengbom

Byggfakta

Byggherre: Jernhusen AB

Entreprenör: Treano Bygg AB - Totalentreprenör

Tidsperiod: januari-juni 2024

Områden som berörs: Stationsentrén

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: