Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00

 

Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

 

SFI - utbildning i svenska för invandrare

Besöksadress

Reception o administration

Stallmästaregatan 5 Hässleholm

Telefon: 0451-26 68 20

 

Stöd till barn med funktionsnedsättning

Du som har ett barn som behöver stöd på grund av en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning kan få hjälp med olika stödinsatser. Ditt barn har rätt att kunna leva som andra och till att kunna delta aktivt i samhället. Vi anpassar ditt barns stöd efter hans eller hennes individuella behov.

Det här kan ditt barn få hjälp med

Som förälder till ett barn med en funktionsnedsättning kan du ansöka om olika stöd- och hjälpinsatser. Denna rättighet finns tack vare socialtjänstlagen (SoL).

Om ditt barn har en funktionsnedsättning så har hon eller han möjlighet att få en så kallad korttidsvistelse. Tanken med insatsen är att ditt barn ska kunna få en tillfällig återhämtning och ett miljöombyte, samtidigt som du som förälder också kan få chans att hämta kraft.


Korttidsvistelsen kan ske på ett korttidsboende, i en stödfamilj eller genom att ditt barn får åka på ett läger.

Om ditt barn har en funktionsnedsättning kan han eller hon också ha rätt till så kallad ledsagarservice. Det innebär att ditt barn erbjuds en person som följer med när hon eller han exemelvis vill delta i olika fritidsaktiviteter. Den personen kallas för ledsagare.


Det kan också handla om att ditt barn vill gå en promenad, delta i kulturaktiviteter eller besöka en vän. Ledsagarservicen anpassas efter ditt barns individuella behov och tanken är att barnet ska kunna leva ett aktivt liv nära hemmet.

Det här kan vi stötta med om ditt barn tillhör LSS

Du som har ett barn med vissa funktionsnedsättningar kan ansöka om att få stöd och service enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. För att ta reda på om ditt barn omfattas av LSS gör vi en så kallad personkretsbedömning. Det innebär att vi tar reda på vilken typ av svårigheter ditt barn har. Därefter kommer vi fram till vilka insatser ditt barn kan få hjälp med. Tanken med stödet är att ditt barn ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

När vi har gjort en personkretsbedömning av ditt barn, kan vi bedöma vilken hjälp som barnet kan erbjudas. Inom LSS finns det tre så kallade personkretsar.


Personkrets 1
Om ditt barn har ett intellektuellt funktionshinder, autism eller ett autismliknande tillstånd, tillhör barnet den första kategorin av personer som kan få hjälp enligt LSS.

 

Personkrets 2

Om barnet i vuxen ålder har fått en kognitiv nedsättning efter en hjärnskada som har orsakats av yttre våld eller av en kroppslig sjukdom, tillhör han eller hon denna personkrets.

 

Personkrets 3
Om barnet lever med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som inte beror på åldrande tillhör han eller hon den tredje personkretsen. Den som tillhör den här personkretsen har stora svårigheter i sin vardag och behöver mycket stöd och service.

En kontaktperson är en medmänniska som kan komplettera ditt barns kontakt med anhöriga och vänner. Kontaktpersonen kan ge barnet ett umgänge och exempelvis följa med på olika fritidsaktiviteter. Syftet är att ditt barn ska kunna leva ett mer självständigt liv.

Om ditt barn har stora funktionsnedsättningar och behöver hjälp för att klara sina vardagliga rutiner och grundläggande behov, så kan barnet ha rätt att få en personlig assistent.


Assistenten kan i så fall hjälpa ditt barn med exempelvis att duscha, klä av eller på sig, att äta och att kommunicera med andra. Vad ditt barn får hjälp med av sin personliga assistent anpassas beroende på vad barnet behöver för att kunna leva ett självständigt liv med goda levnadsvillkor.


Personlig assistans kan erbjudas både genom kommunen och genom att kommunen står för ett ekonomiskt stöd för att ditt barn ska kunna få assistans av ett privat företag.

Om ditt barn omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), så har han eller hon rätt till så kallad avlösarservice. Det innebär att en utom­stående person tillfälligt tar över omvårdnaden av ditt barn, så att du som vårdnads­havare kan spendera tid med barnets syskon eller göra annat som inte hinns med i vardagen. Avlösning som sker ditt barns hem kan ges när barnet inte kan vara på förskolan eller i skolan.

Du som har ett barn över 12 år som går i skolan och omfattas av LSS, kan ansöka om att ditt barn ska få så kallad korttidstillsyn från och med höstterminen det år då ditt barn fyller 13 år.


Korttidstillsynen är till för att ditt barn ska ha någon som kan vara med henne eller honom medan du som förälder jobbar eller studerar. Ditt barn kan få korttidstillsyn både före och efter skolans slut, samt på lovdagar, studiedagar och under längre lov. Den här möjligheten finns fram tills att ditt barn har slutat i gymnasiet.

Ansökan

Här nedan kan du skicka in din ansökan om att få hjälp med en stödinsats för ditt barn. Beslutet om vilken hjälp du kan få fattas av en biståndshandläggare. Om du behöver komma i kontakt med en biståndshandläggare så kan du göra det via vårt kontaktcenter.


Blankett - Begäran om insatser för funktionshindrade enligt LSS Pdf, 135 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankett - Ansökan om insatser för funktionshindrade enligt SoL Pdf, 151 kB, öppnas i nytt fönster.

Vanliga frågor

För ditt barns del innebär detta att han eller hon ska kunna delta i samhället, bestämma över sin vardag och ha inflytande över sin vård och omsorg.

Hjälp- och stödinsatser kan ges till den som själv ansöker om att få hjälp. Detta gäller både barn och vuxna. Om barnet är under 15 år eller inte själv kan ta ställning till vilken hjälp som behövs, så kan ansökan om hjälp dock komma från dig som vårdnadshavare, en god man, eller en förvaltare. När du eller ditt barnan söker om hjälp behöver du skicka med ett utlåtande från en läkare eller en psyolog.


Detaljer hittar du i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Pdf, 288 kB.

Om ditt barn har ett grundläggande behov av personlig assistans under mer än 20 timmar i veckan, så är det Försäkringskassan som fattar beslut om vilken ersättning du kan få. Detta finns angivet i socialförsäkringsbalken (SFB).

Du som är förälder till ett barn med funktionshinder kan beviljas avlösning om du behöver komma hemifrån en stund utan att ditt barn är med. Det kan handla om att du vill handla kläder, gå på bio eller äta på restaurang.

Ja, avlösaren får ta med sig barnet till exemplevis en lekpark i närområdet där familjen bor.

På ett korttidsboende kan barn och ungdomar som får hjälp enligt LSS vara några dygn i månaden. Beslutet om ditt barn har rätt till att vara på ett korttidsboende fattas av en biståndshandläggare. Om ditt barn är på sitt korttidsboende på veckodagarna så går han eller hon i förskolan eller i skolan precis som vanligt.

Om ditt barn vill ha en kontaktperson så kan han eller hon få det genom att kontakt tas med en biståndshandläggare. Det finns inga regler för vad vilka aktiviteter ditt barn får göra med kontaktpersonen, utan det kan anpassas efter barnets intressen och behov. Det viktiga är att de båda träffas och umgås och att barnet får komma ut och göra roliga saker med sin kontaktperson.

Om ditt barn behöver ha ledsagarservice när han eller hon ska gå utanför hemmet, kan en biståndshandläggare fatta beslut om att bevilja det. Oftast handlar det om att barnet behöver ha någon med sig när han eller hon ska gå på olika aktiviteter utan att behöva ha en förälder med sig.

Ledsagaren kan då hjälpa ditt barn att få komma iväg på olika aktiviteter i närområdet. På så vis kan ditt barn också få komma ut och träffa nya vänner, besöka sina gamla vänner eller delta i fritidsaktiviteter och kulturliv.

Sidan uppdaterades