Hässleholms kommun

Kamerabevakning

Kameraövervakning ska minska skadegörelsen på och vid kommunens fastigheter, samt vid allmänna ytor. I kombination med andra brottsförebyggande metoder kan kameraövervakning vara en metod för att minska skadegörelse.

Integritet

Vid kamerabevakning ska alltid övervakningsintresset väga över integritetsintresset. Det betyder att vi som kommun ska väga våra behov och intressen mot det intrång i människors personliga integritet som kamerabevakningen innebär. Det kan till exempel handla om att våra kommunala fastigheter har haft problem med återkommande skadegörelse. När andra vidtagna åtgärder inte har gett avsedd effekt är kamerabevakning ett verktyg som kommunen kan arbeta med.

Här kan du läsa om dina rättigheter som registrerad:
Dina rättigheter som registrerad enligt personuppgiftslagen

Så hanterar vi inspelningarna

Vi sparar inte inspelade bilder sparas längre än nödvändigt för att uppnå syftet med bevakningen, och inte längre än senast vid utgången av den tillåtna bevarandetiden. Det är bara Hässleholms kommun som hanterar det lagrade materialet. När det finns behov lämnar vi över det till rättsvårdande myndigheter som till exempel polisen. Det är ett fåtal tjänstepersoner inom kommunen som har åtkomst till materialet.

Lagar vid kamerabevakning

Möjligheten att ha kameraövervakning styrs av två lagar: Kamerabevakningslagen och Dataskyddsförordningen. Kamerabevakningslagen innebär att myndigheter måste ha tillstånd för kamerabevakning för att kunna ha bevakning på allmänna platser.

Utöver de här två styrande lagar finns det också lagar som har viss påverkan på hanteringen av kameraövervakning, till exempel Offentlighets- och sekretesslagen.

Tillsynsmyndighet

Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) ansvarar för all tillsyn över kamerabevakning i Sverige. Du kan v'nda dig till dem om du har synpunkter på hur kommunen hanterar lagar, regler eller avtal:

Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Kontakt

Om du har några frågor eller funderingar om kamerabevakning så är du välkommen att höra av dig till oss på Hässleholms kommun.

Kontakta oss

Kontakta personuppgiftsansvariga i vår kommun

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: