Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Kamerabevakning

Kameraövervakning syftar till att minska skadegörelsen på och vid kommunens fastigheter samt vid allmänna ytor. I kombination med andra brottsförebyggande metoder kan kameraövervakning vara en verksam metod för att minska skadegörelse.

Integritet

Vid kamerabevakning skall alltid övervakningsintresset väga över integritetsintresset, vilket betyder att kommunen skall väga sina behov och intressen mot det intrång i människors personliga integritet som kamerabevakningen innebär. Det kan exempelvis handla om att kommunala fastigheter har haft problem med återkommande skadegörelse. När andra vidtagna åtgärder inte har gett avsedd effekt är kamerabevakning ett verktyg kommunen kan arbeta med.


Information kring dina rättigheter som registrerad:

Behandling av personuppgifter


Lagring av inspelningar

Inspelade bilder sparas inte längre än nödvändigt för att uppnå syftet med bevakningen och inte längre än senast vid utgången av den tillåtna bevarandetiden. Det lagrade materialet hanteras endast av Hässleholms kommun och lämnas vid behov över till rättsvårdande myndigheter som t.ex. polisen. Åtkomsten av materialet är begränsad till ett fåtal tjänstemän inom kommunen.


Lagar vid kamerabevakning

Möjligheten att bedriva kameraövervakning styrs av två lagar: Kamerabevakningslagen och Dataskyddsförordningen. Kamerabevakningslagen anger att tillstånd för kamerabevakning krävs för myndigheter som ska bedriva kamerabevakning på platser dit allmänheten har tillträde.

Utöver dessa två styrande lagar finns även lagar som har viss påverkan på hanteringen av kameraövervakning, såsom Offentlighets- och sekretesslagen.


Tillsynsmyndighet

Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) ansvarar för all tillsyn över kamerabevakning i Sverige. Till dem kan ni vända er om ni har synpunkter på kommunens hantering gällande lagar, regler eller avtal:
Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Om du har några frågor eller funderingar om kamerabevakning så är du välkommen att höra av dig till Hässleholms kommun.

 

Postadress: 281 80 Hässleholm

Besöksadress: Nytorget 1

Telefon: 0451-26 70 00

E-post: kommunen@hassleholm.se

 

Hässleholms kommuns dataskyddsombud: dataskyddsombud@hassleholm.se

Sidan uppdaterades