Hässleholms kommun 

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1

Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Upphandlingsenheten

281 80 Hässleholm
Upphandlingschef

Rikard Muth

Telefon: 0451-26 80 87 

Skicka meddelande till 

Upphandling och inköp

När Hässleholms kommun köper varor, tjänster och bygg-

entreprenader måste vi följa lagar som styr den offentliga upphandlingen.

Lag om krav på e-faktura

Alla leverantörer till Hässleholms kommun skicka e-faktura enligt lagen om e-faktura (2018:1277). Alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK, ska faktureras med en e-faktura. Detta gäller även direktupphandling.

Mer information finns att läsa i brev till leverantörerna angående E-faktura.
Brev till leverantörerna angående E-faktura Pdf, 695 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 695 kB)

E-handel och e-faktura

En upphandling resulterar antingen i ett ramavtal, enskilt köp en entreprenad eller annan typ av kontrakt. Hässleholms kommuns upphandlingsverksamhet leds och samordnas av en central upphandlingsenhet som är placerad på kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning.


Upphandlingsenheten gör kommunövergripande upphandlingar som berör en eller flera förvaltningar eller kommunala bolag.


Tekniska förvaltningen gör specifika och kommunövergripande upphandlingar inom förvaltningens ansvarsområde och hjälper även till med bolagens upphandlingar.  

Gör så här

 1. Skapa konto på Kommers Annons
 2. Ange kontaktuppgifter i formuläret (e-postadress, lösen ord, företagsuppgifter)
 3. Aktivera ditt konto via den länk som skickas till den e-postadress du angett
 4. Logga in
 5. Sök upphandling via sökfunktionen
 6. Anmäl ditt intresse för upphandlingen
 7. Du får tillgång till förfrågningsunderlaget och funktionen frågor och svar
 8. Anbud lämnas elektroniskt och signeras


Att tänka på

 1. Läs igenom förfrågningsunderlaget
  noggrant och i god tid innan sista anbudsdag
 2. Om du har frågor, så ställ gärna frågorna i god tid innan sista dag för frågor
 3. Följ anvisningarna - är alla frågor besvarade, uppfylls alla obligatoriska krav, är begärda handlingar bifogade och aktuella?
 4. Kom ihåg att uppge fullständiga uppgifter om referenser om sådana efterfrågas
 5. Lämna in anbudet i tid


Mer information om hur du lämnar anbud via Kommers Annons finns på deras webbsida.

Lämna anbud via Kommers Annons Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades