Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Bokebergsgatan 5
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

 

 

Postadress

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Bostadsanpassning

För dig med funktionsnedsättning finns möjlighet att söka kommunalt bidrag för anpassning av permanentbostad, alltså den bostad du normalt bor i.

Bidrag för anpassning av bostad

Det går att ansöka om bidrag för anpassning i bostaden för att du med funktionsnedsättning ska ha möjlighet till ett självständigt liv. En anpassning kan underlätta för dig att förflytta dig i bostaden, komma ut och in i bostaden, sköta din hygien med mera.

 

Ansök om anpassning av bostad

Det ska finnas ett samband mellan din funktionsnedsättning och åtgärden. Bidraget är inte inkomstprövat och kan ges till dig som äger eller innehar bostaden med hyres- eller bostadsrätt.

 

Tillsammans med din skriftliga ansökan ska du lämna:

  • intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.
  • kopia av anbud/offert eller kostnadsberäkning.
  • plan- och uppställningsritningar om det är omfattande inredningsarbeten.
  • ritningar över bostaden före respektive efter ändringen om planlösningen kommer att ändras.


Innan vi kan besluta om bidrag görs en utredning av behovet och vilka åtgärder som är lämpliga. Detta beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten.

Utbetalning av bidraget görs när anpassningen är utförd och godkänd.

För ytterligare information ska du ta kontakt med arbetsterapeuten i det område där du bor.

Ansökningsblankett för bostadsanpassning Pdf, 454 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 454 kB)
Medgivande blankett Pdf, 87 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 87 kB)

Ansökan om reparation, service, besiktning Pdf, 103 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 103 kB)

Ansökan om återställningsbidrag Pdf, 97 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 97 kB)


Skicka din ansökan med bilagor till:

Hässleholms kommun
Tekniska förvaltningen
281 80 Hässleholm


Har du fler frågor om bostadsanpassning?

Hör av dig till kontaktcenter via 0451-26 70 00, eller via e-post.

E-post till kontaktcenter

Sidan uppdaterades