Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Bokebergsgatan 5
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

 

 

Postadress

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Bostadsanpassning

Om du på grund av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning måste göra förändringar i din bostad för att den ska fungera väl för dig kan du söka bostadsanpassningsbidrag. Avsikten är att göra det möjligt för dig att bo kvar i ditt hem och leva ett så självständigt liv som möjligt.

Vem kan få bidrag till bostadsanpassning?

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag om du behöver anpassa din bostad för att kunna laga mat, sköta din hygien, sova eller umgås. Om ditt behov kan lösas på ett enklare sätt, exempelvis med träning, rehabilitering, hjälpmedel eller ommöblering har du inte rätt till bidrag. Du kan inte heller få bidrag för saker du normalt tar med dig när du flyttar, så som lampor och hushållsmaskiner.


Bidrag kan ges till både ägd och hyrd bostad

Du kan söka bidrag både för en bostad som du hyr, bostadsrätt eller ett hus som du äger. Om du hyr din bostad måste du ha fastighetsägarens medgivande för att anpassning ska få utföras. Godkända bidrag lämnas ut till enskilda personer inte till fastighetsägar.

 

Bidrag endast till fasta funktioner

Bostadsanpassningsbidraget lämnas bara för fasta funktioner i en bostad. Med fast funktion menas föremål som utgör en del av bostaden och som normalt inte tas med från bostaden vid en flytt. Du kan till exempel få bidrag för att ta bort trösklar, installera hiss, ordna en ramp vid entrén och bredda dörröppningar.

 

Anpassningen ska vara nödvändig

Det är din funktionsnedsättning som är avgörande för vilka åtgärder du kan få bidrag till. Åtgärderna ska vara nödvändiga och göra det möjligt för dig att bo och fungera bra i din bostad. Du ska till exempel kunna:

 

  • Ta dig in och ut ur bostaden.
  • Förflytta dig inomhus till kök, badrum, sovrum och vardagsrum.
  • Sköta din hygien.

 

Så ansöker du om bostadsanpassningsbidrag

Du ansöker om bostadsanpassningsbidrag genom att fylla i och lämna in ansökningsblanketten och bifoga nedan information.

 

  • Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.
  • Kopia av anbud/offert eller kostnadsberäkning
  • Fastighetsägarens medgivande.
  • Plan- och uppställningsritningar om det är omfattande inredningsarbeten.
  • Ritningar över bostaden före respektive efter ändringen om planlösningen kommer att ändras.

 

För ytterligare information ska du ta kontakt med arbetsterapeuten i det område där du bor.

Ansökningsblankett för bostadsanpassning Pdf, 454 kB, öppnas i nytt fönster.
Medgivande blankett Pdf, 87 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om reparation, service, besiktning Pdf, 103 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om återställningsbidrag Pdf, 97 kB, öppnas i nytt fönster.


Skicka din ansökan med bilagor till:

Hässleholms kommun
Tekniska förvaltningen
281 80 Hässleholm

 

Beslut

Innan vi tar ett beslut om du får bidrag gör vi en utredning av vilka behov du har och hur vi kan anpassa bostaden för att hjälpa dig. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga till Förvaltningsrätten.

 

Utbetalning

Om du blir beviljad bidrag för att anpassa din bostad får du det utbetalt när anpassningen är utförd och godkänd.


Har du fler frågor om bostadsanpassning?

Hör av dig till kontaktcenter via 0451-26 70 00, eller via e-post.

E-post till kontaktcenter


Sidan uppdaterades