Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Bokebergsgatan 5
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

 

 

Postadress

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Bostadsanpassning

För personer med funktionsnedsättning finns möjlighet att söka kommunalt bidrag för anpassning av permanentbostad.

Bidrag kan lämnas för anpassning i bostaden för att en person med funktionsnedsättning skall ha möjlighet till ett självständigt liv, förflytta sig i bostaden, komma ut/in i bostaden, sköta sin hygien med mera.

Det måste alltid finnas ett samband mellan funktionsnedsättningen och åtgärden. Bidraget är inte inkomstprövat och kan ges till enskild person som äger eller innehar bostaden med hyres- eller bostadsrätt.
Kommunen har ansökningsblanketter och tar emot ansökan.


Tillsammans med din skriftliga ansökan ska du lämna:


  • Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.

  • Kopia av anbud/offert eller kostnadsberäkning.

  • Plan- och uppställningsritningar om det är omfattande inredningsarbeten.

Ritningar över bostaden före respektive efter ändringen om planlösningen kommer att ändras.

Innan kommunen beslutar om bidrag görs en utredning beträffande behovet och vilka åtgärder som är lämpliga. Detta beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten.

Utbetalning av bidraget görs när anpassningen är utförd och godkänd.

För ytterligare information, ta kontakt med arbetsterapeuten i det område där du bor.

Ansökningsblankett för bostadsanpassning Pdf, 454 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 454 kB)
Medgivande blankett Pdf, 87 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 87 kB)

Ansökan om reparation, service, besiktning Pdf, 103 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 103 kB)

Ansökan om återställningsbidrag Pdf, 97 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 97 kB)


Skicka din blankett med bilagor till:
Hässleholms kommun
Tekniska förvaltningen
281 80 Hässleholm


Har du ytterligare frågor om bostadsanpassning?

Kontakta via e-post Kontaktcenter eller ring 0451-26 70 00.

Sidan uppdaterades