Gymnasieelevers resor

Om du är folkbokförd i Hässleholms kommun och har över 6 km resväg till skolan har du rätt till ett resekort, en skolbiljett. Om det inte finns kollektivtrafik där du bor och du måste ta dig till skolan på annat sätt så kan du få ersättning, ett kontant resebidrag.

Kontant resebidrag

Du kan få kontant resebidrag om:

  • du är folkbokförd i Hässleholms kommun.
  • du studerar på en gymnasieskola i eller utanför Hässleholms kommun.
  • avståndet mellan bostad och gymnasieskola överstiger 6 km och kollektivtrafik saknas.

Blankett för ansökan om kontant resebidrag Pdf, 125 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 125 kB)


Skolbiljett

Gymnasieelever som kan åka kollektivt till skolan kan få ett resekort från Skånetrafiken. Kortet kallas skolbiljett och delas ut gratis till dig som:

  • är folkbokförd i Hässleholms kommun.
  • studerar på en gymnasieskola inom eller utanför Hässleholms kommun.
  • vars dagliga resor mellan din folkbokförda adress och gymnasieskolan överstiger 6 km enkel resa.
  • Avståndet mellan din folkbokförda adress och hållplatsen överstiger 6 km.

 

Biljetten skickas hem eller delas ut

Du behöver inte ansöka om en skolbiljett. Om du börjar årskurs 1 och uppfyller kraven för skolbiljett så får du den hemskickad till din folkbokföringsadress innan skolstart.


Om du studerar på ett IM-program på Jacobsskolan hämtar du biljetten på skolan. Din mentor berättar för dig när du kan hämta ditt kort.


Du som går i årskurs 2 och 3 behåller ditt kort från förra året.


OBS! Elev, som är berättigad till gymnasiebiljett, får åka med buss eller tåg under terminens fem första dagar utan biljett. Fem dagar gäller från varje enskild skolas terminsstart.


Viktigt, tänk på detta

  • Du ska skriva ditt namn på biljetten. Vid kontroll av biljett ska kontrollanten kunna se ditt namn, födelsedatum och om kortet är giltigt.
  • Din biljett är personlig och du får inte låna ut den. Om du lånar ut biljetten kan kortet spärras.
  • Ta ut kortet från plånboken när du blippar. Om du har biljetten i plånboken och samtidigt har ett betalkort i den så kan du råka betala med betalkortet i stället för att resan dras på skolbiljetten.

Frågor och svar om skolbiljetten

Om du förlorar, skadar eller får gymnasiekortet stulet, ska du genast anmäla det till din skola (om du går på Hässleholms Tekniska skola eller Jacobsskolan eller Norrängsskolan) eller barn- och utbildningsförvaltningen i Hässleholms kommun (om du studerar på en gymnasieskola utanför kommunen).

Ett nytt kort kostar 300 kronor och du betalar med Swish när du hämtar ut din nya biljett. Tänk på att ta med giltig legitimation.

Om du avbryter dina studier, flyttar från Hässleholms kommun eller felaktigt tar emot en skolbiljett ska du lämna tillbaka kortet. Hässleholms kommun kommer att kräva tillbaka pengar från och med det datum, då du inte längre har rätt till en skolbiljett. Du ska därför meddela barn- och utbildningsförvaltningen vid ändrade förhållanden.

Skolbiljetten gäller, från skolstart i augusti till terminsslut i juni, för resor dygnet runt i hela Skåne måndag till fredag. Skolbiljetten gäller även under skollov och på helgdagar som infaller på en vardag (måndag-fredag).

Sidan uppdaterades