Skolresor och skolskjuts

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm


Besöksadress

Barn- och utbildningsförvaltningen

Väpnaregatan 13 c

Växel: 0451-26 70 00

 

 

Trafikplanerare

Britt Everlönn

Telefon: 0451-26 84 26


Skicka meddelande till:

Gymnasieelevers resor

  • Ingen giltig användare vald.

Om du är folkbokförd i Hässleholms kommun och har över 6 km resväg till skolan har du rätt till ett resekort, en skolbiljett. Om det inte finns kollektivtrafik där du bor och du måste ta dig till skolan på annat sätt så kan du få ersättning, ett kontant resebidrag.

Du kan få en skolbiljett om:

  • du är folkbokförd i Hässleholms kommun.
  • du studerar på en gymnasieskola inom eller utanför Hässleholms kommun.
  • dina dagliga resor till och från gymnasieskolan överstiger 6 km enkel resa.


Du kan få kontant resebidrag om:

  • du är folkbokförd i Hässleholms kommun.
  • du studerar på en gymnasieskola i eller utanför Hässleholms kommun.
  • dina dagliga resor till och från gymnasieskolan överstiger 6 km enkel resa.
  • avståndet mellan bostad och gymnasieskola överstiger 6 km och kollektivtrafik saknas.
  • avståndet mellan bostad och hållplats överstiger 6 km.

 

Ansök om kontant resebidrag med blanketten under mer information.


Utlämning av skolbiljett

Om du har över 6 km till skolan och studerar på en gymnasieskola i eller utanför Hässleholms kommun, med undantag för IM Jacobsskolan, får du skolbiljetten skickat till din folkbokföringsadress. Du behöver inte lämna in någon ansökan. Du som studerar på IM Jacobsskolan ansöker hos din skola.

 

OBS! Elev, som är berättigad till gymnasiekort, får åka med buss eller tåg under terminens fem första dagar utan gymnasiekort. Fem dagar gäller från varje enskild skolas terminsstart.

 

Vad händer om du avbryter dina studier?

Du måste lämna tillbaka ditt gymnasiekort, om du avbryter dina studier, flyttar från Hässleholms kommun eller felaktigt tar emot ett gymnasiekort. Hässleholms kommun kommer att kräva tillbaka pengar från och med det datum, då inte längre har rätt till ett gymnasiekort. Du ska därför meddela Barn- och utbildningsförvaltningen vid ändrade förhållanden.

 

Vart vänder du dig om du behöver ett nytt gymnasiekort?

Om du förlorar, skadar eller får gymnasiekortet stulet, ska du genast anmäla det till din skola eller barn- och utbildningsförvaltningen i Hässleholms kommun. Du får ett nytt gymnasiekort mot en avgift.


Mer information

Sidan uppdaterades 2020-03-26