Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Skolresor och skolskjuts

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm


Besöksadress

Barn- och utbildningsförvaltningen

Väpnaregatan 13 c

Växel: 0451-26 70 00

 

 

Trafikplanerare

Britt Everlönn

Telefon: 0451-26 84 26


Skicka meddelande till:

Gymnasieelevers resor

  • Ingen giltig användare vald.

Du kan få ett gymnasiekort om:

  • du är folkbokförd i Hässleholms kommun.
  • du studerar på en gymnasieskola inom eller utanför Hässleholms kommun.
  • dina dagliga resor till och från gymnasieskolan överstiger 6 km enkel resa.


Du kan få kontant resebidrag om:

  • du är folkbokförd i Hässleholms kommun.
  • du studerar på en gymnasieskola i eller utanför Hässleholms kommun.
  • dina dagliga resor till och från gymnasieskolan överstiger 6 km enkel resa.
  • avståndet mellan bostad och gymnasieskola överstiger 6 km och kollektivtrafik saknas.
  • avståndet mellan bostad och hållplats överstiger 6 km.


Sidan uppdaterades 2015-04-13 av Monica Olsson

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun