Att bli juridisk förälder

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra måste faderskapet eller föräldraskapet fastställas.

Att fastställa faderskap eller föräldraskap

Om man är överens så gör man det via ett besök på kommunens kontaktcenter där man undertecknar en bekräftelse på att man är barnets förälder så att faderskapet/föräldraskapet kan godkännas och fastställas. Vid besöket på kontaktcenter krävs det att båda föräldrarna ska kunna visa legitimation för att man ska kunna godkänna uppgiften och skicka den vidare till Skatteverket, som i sin tur registrerar faderskapet/föräldraskapet. På så sätt blir barnet juridiskt kopplat till båda föräldrarna.

 

Vid oklarheter gällande föräldraskapet

Alla barn har rätt att veta vem som är ens föräldrar. Är föräldrarna inte överens eller finns det oklarheter kring faderskapet/föräldraskapet måste detta utredas vidare hos familjerätten, ibland med hjälp av DNA.

Adoption

Om du/ni vill adoptera ett barn som är från ett annat land måste du/ni ansöka om medgivande för adoption, vilket man gör hos familjerätten.

Man erbjuds först ett inledande informationssamtal för att sedan göra en utredning där man bedömer lämpligheten av att vara adoptivföräldrar.

 

Det är Socialnämnden som fattar beslut om medgivande av att få ta emot ett barn för adoption. I de fall man adopterar barn från ett annat land så är kravet att man genomgår en särskild föräldrautbildning som familjerätten anvisar.

 

Adoption av nära anhörig

En adoption kan också gälla ett barn som man redan har en relation till, till exempel ett bonusbarn. Familjerätten erbjuder informationssamtal även i dessa fall för att du sedan ska kunna ansöka om adoption hos Tingsrätten.

Tingsrätten kan sedan, vid behov, begära en utredning från familjerätten för att få tillräckligt med information för att kunna fatta ett beslut.

 

Kontakta oss

Du når Familjerätten via kommunens kontaktcenter 0451 -26 70 00.

Sidan uppdaterades