Hässleholms kommun

Faderskap och föräldraskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra måste föräldraskapet fastställas.

Att fastställa föräldraskap

Om du är gift med någon som har fött barn fastställs du automatiskt som förälder. Om ni som blivit föräldrar inte är gifta behöver ert föräldraskap fastställas. Föräldraskap kan fastställas genom bekräftelse om man är överens eller genom domslut om man inte är överens.

Överens om föräldrarskapet? Använd Skatteverkets e-tjänst

Om du och din partner är överens om föräldraskapet gör ni enklast en faderskapsbekräftelse i Skatteverkets e-tjänst Digital föräldrarskapsbekräftelse.
Ni behöver göra en faderskapsbekräftelse via Skatteverkets e-tjänst inom 14 dagar från barnets fördelse. Den förälder som har fött barnet behöver godkänna föräldrarskapssbekräftelsen i e-tjänsten.

Om det har gått längre tid än 14 dagar från barnets födelse, eller om ni inte använder Skatteverkets e-tjänst för föräldrarskapsbekräftelse, kommer ni bli kontaktade av vårt kontaktcenter. Ni bokar då ett möte så att ni kan underteckna en bekräftelse på att ni är barnets föräldrar, så att föräldrarskapet kan bli godkänt och fastställt.

Vid besöket på kontaktcenter behöver båda föräldrarna visa legitimation för att kontaktcenter ska kunna godkänna uppgiften och skicka den vidare till Skatteverket. Det är sedan Skatterverket som registrerar föräldraskapet. På så sätt blir barnet juridiskt kopplat till båda föräldrarna.

Om det är oklarheter om föräldraskapet

Alla barn har rätt att veta vem som är ens föräldrar. Om ni som föräldrar inte är överens, eller om finns det oklarheter om faderskapet/föräldraskapet, behöver familjerätten reda ut det, ibland med hjälp av DNA.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: