Hässleholms kommun

Våld i nära relationer

Känner du dig hotad eller psykiskt trakasserad av din partner? Blir du slagen hemma? Vi hjälper dig som lever i eller har levt med olika former av våld i din relation.

Akut hjälp

Om du är i akut behov av hjälp, ringer du SOS Alarm på 112 eller sociala jouren på 040-676 90 58.

Våld kan drabba alla

De flesta av dem som blir utsatta för våld i nära relationer är kvinnor och barn, men det drabbar även män. Att vara utsatt för våld påverkar hela din livssituation och innebär också att du är utsatt för brott. Barn som lever i familjer där våld förekommer, är brottsoffer och behöver särskilt stöd och skydd.

Du kan få hjälp

Socialförvaltningen har ett samordnat team för att ge hjälp och stöd till din familj och för dig som enskild person som lever i, eller har upplevt, våld i en nära relation. Vi arbetar också med dig som har eller riskerar att utsätta din familj för hot eller våld. Du kan också kontakta oss med oro för dina anhöriga. Det kostar inget att ha kontakt med oss och du kan vara anonym när du söker råd.

Det här kan vi hjälpa dig med:

  • Snabb tid för att prata med någon för att se hur du kan gå vidare.
  • Stödsamtal kring din situation på kort eller lång sikt.
  • Skyddat boende i en akut situation.
  • Hjälp vid kontakter med andra myndigheter.

Kontakta mottagningsenheten

Telefon: 0451-26 70 50
Telefontider: måndag - fredag klockan 10-11.30


Vad är våld?

Det finns olika former av våld och förtryck. Våld i nära relationer är alla typer av våld som kan förekomma i alla relationer, oavsett sexuell läggning och könsidentitet. Våld kan också förekomma inom syskon- och andra familje- och släktrelationer.

Du som blir utsatt har en nära relation till, och ofta starka känslomässiga band till, förövaren. Det kan göra att du upplever att det är svårare att göra motstånd och bryta upp.

Våld kan vara psykiskt, fysiskt, sexuellt, materiellt och kan ske och se ut på flera olika sätt.

Är varje form av oönskad fysisk beröring och handling som uppfattas som obehag, orsakar fysisk smärta eller skadar dig.

Är kränkningar med ord och handlingar som riktar sig mot din person, egendom eller människovärde. Det kan handla om verbala kränkningar, isolering, hot och kontroll av olika slag.

Är när du blir tvingad att delta i, eller se på, sexuella handlingar mot din vilja.

Ekonomiskt förtryck av en närstående ses också som våld. Det kan uttryckas genom ekonomiska hot, begränsningar av gemensamma ekonomiska tillgångar eller tvång att utföra ekonomiska olagligheter.

Hedersrelaterat våld och förtryck är den starka kontroll som utövas mot någon i familjen eller gemenskapen, med hänvisning till den skam familjen eller gemenskapen upplevs drabbas av om någon bryter mot hederskodexen som gäller för gruppen. Hedersrelaterat våld och förtryck kan förekomma i alla familjer/släkter oberoende av religion, födelseland och kulturell tillhörighet. 

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: