Hässleholms kommun

Stöd för vuxna med missbruk och beroende

Är du orolig över din egen eller någon i din närhets konsumtion av alkohol, droger eller annat beroende? Du som har beroendeproblematik kan få stöd och insatser. Du börjar med att vända dig till Fenix öppenvård på socialförvaltningen.

Hör av dig till Fenix öppenvård

Du kan ringa oss på Fenix öppenvård för att få råd och stöd.

Vi har telefontid måndag - torsdag klockan 09.00-09.30

Telefon: 0451-26 70 00.

Du kan få fem fria samtal. Vi pratar om det som är viktigt för dig under samtalen. Det kan handla om dig eller en närstående. Samtalen är gratis och vi registrerar inga uppgifter under de fem samtalen. Vi har sekretess, men omfattas av anmälningsplikt som alla andra som arbetar med barn.

Fortsatta samtal

Socialtjänstlagen tillåter inte att man kan ha många samtal utan att de blir dokumenterade och uppföljda. Det innebär att under eller efter dina fem samtal får du ta ställning till om vi ska avsluta samtalen eller om du vill ansöka om fortsatt hjälp. Vi kan då hjälpa dig att ansöka om samtal via vår mottagningsenhet.

När du har fått samtalen beviljade, kommer vi att dokumentera det som vi kommer fram till under våra möten för att vi ska kunna följa upp och ge dig den hjälp som du behöver.

Om du misstänker att du har ett beroende

Påverkas ditt liv negativt av alkohol, narkotiska preparat eller spel om pengar eller är det någon i din omgivning som gör det? Det finns hjälp att få.

Maria Skåne Nordost

Vi finns för dig som är under 25 år och har beroendeproblematik. Här kan du få gratis information, rådgivning och individuell samtalsbehandling, träffa läkare, specialistsjuksköterska, kurator, socionom och ungdomsbehandlare.

Kontakta Maria Skåne Nordost

Telefon: 0451-29 87 80

Socialförvaltningens mottagningsenhet

Mottagningsenheten är den första kontakten när du behöver hjälp. Vi ser till att du kommer i kontakt med en socialsekreterare. Du och socialsekreteraren pratar om ditt beroende och vilken hjälp du kan behöva.
Kontakta mottagningsenheten

Telefon: 0451- 26 70 50

Mottagningsenhetens telefontider

Mottagningsenheten har begränsad telefontid veckorna 27-34

Måndag 10.00-11.30 och 13:00-14:30

Tisdag 13.00-14.30

Onsdag 10.00-11.30 och 13.00-14.30

Torsdag 13.00-14.30

Fredag 10.00-11.30

Det här stödet kan du få

Vilken hjälp du kan få beror på hur ditt beroende ser ut. Det kan räcka med att du får träffa någon för att prata, men det finns också andra typer av stöd.

Tolvstegsprogram

Du kan gå ett strukturerat tolvstegsprogram. För att bryta ditt beroende innebär det att du då och då behöver vara på ett hem för vård och beroende. Vi vill behålla kontakten med dig oavsett vad du behöver för hjälp. Därför är vi måna om att erbjuda hjälp så nära ditt hem som möjligt, för att du ska ha kvar goda kontakter.

Fenix öppenvård

I Hässleholm har vi Fenix öppenvård för dig som är vuxen och vill bli fri från ditt beroende av alkohol/narkotika och eller läkemedel. Vi ser beroendet som en sjukdom som behöver lämplig behandling. Det kan ske i grupp eller enskilt.

Behandlingshem

Novagården är ett behandlingshem i kommunen. Behandlingshemmet, ett så kallat HVB-hem (hem för vård och boende) är till för män och kvinnor över 18 år med missbruksproblem. På Novagården erbjuder vi dig en strukturerad vardag utifrån ett veckoschema. Syftet med placering på Novagården är att du ska hitta viljan att ta ansvar för din livssituation, samt att du ska vara nykter och drogfri.

Om du är folkbokförd i vår kommun kan du ansöka om en plats på Novagården. Du kommer då att få kontakt med en socialsekreterare som tillsammans med dig tar reda på dina behov. Om du och socialsekreteraren kommer fram till att ett boende är det bästa för att hjälpa dig, kan socialsekreteraren bevilja dig en plats.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: