Kontakta kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

"En väg in"

Telefon 0451-26 74 00

E-post hemsjukvard.ssk@hassleholm.se

Fax 010-20 64 204

 

Enhetschef område 1

Telefon 0451-26 74 12


Enhetschef område 2

Telefon 0451-26 65 20


Enhetschef område 3

Telefon 0451-26 74 23


Enhetschef område 4

Telefon 0451-26 74 03


Sjuksköterska under jourtid

Telefon: 0451-26 88 11


Kontaktuppgifter till Pdf, 99 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 99 kB)
sjuksköterskeexpeditioner Pdf, 99 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 99 kB)

Hemsjukvård

Hemsjukvård är vård i ditt eget hem av en sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut eller omvårdnadspersonal. Hemsjukvården fungerar alla tider på dygnet.

Du som på grund av sjukdom eller funktionshinder inte kan ta dig till vårdcentralen själv eller med hjälp av assistans/ledsagare, erbjuds hemsjukvård och hemrehabilitering. Vården ges av sjuksköterska, omvårdnadspersonal, arbetsterapeut eller sjukgymnast. I kommunens hälso- och sjukvård ingår inte läkare. Region Skåne ansvarar för sjukvård och behandlingar vid sjukhus, vårdcentraler och i vissa fall i det egna hemmet.


För sjukvårdsrådgivning när du är sjuk ring 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vanliga frågor

Du som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till vårdcentral kan, efter bedömning, ha rätt till hemsjukvård. Bedömningen utförs av sjuksköterskor och görs utifrån en skriftlig remiss från din vårdgivare.


Du kan även få hemsjukvård om du är 20 år och äldre och har behov av förskrivna hjälpmedel. För dig som bor på särskilt boende ingår hemsjukvård.


Rätten till hemsjukvård följs upp kontinuerligt. Därför avslutas hemsjukvården om du åter kan ta dig till din vårdcentral eller om ditt behov av sjukvård eller rehabilitering upphör. Regionens frikort gäller inte i kommunens hemsjukvård.

Hjälpmedel från Hässleholms kommun Öppnas i nytt fönster.

Avgiften debiteras i ordinärt boende och vid korttidvistelse. När du bor i särskilt boende ingår avgiften för hemsjukvård i avgiften för hemtjänst. Läs mer om avgifter. Öppnas i nytt fönster.

 

För hemsjukvård som utförs av hemtjänstpersonal betalar du hemtjänstavgift. Genom att lämna dina inkomstuppgifter på den blankett som skickas ut av avgiftshandläggaren, beräknas avgiften i förhållande till inkomster och boendekostnader. Väljer du att inte lämna dina inkomstuppgifter får du en faktura på 426 kronor per månad de månader du har haft hemsjukvård.

 

Hemsjukvårdsavgiften ingår i det kommunala hög-kostnadsskyddet för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Avgiften ingår inte i Region Skånes högkostnadsskydd.

Nytt ärende

Har du ett nytt ärende till hemsjukvården använder du följande uppgifter för att komma i kontakt med hemsjukvården.


Telefonnummer: 0451-26 74 00.

E-postadress: hemsjukvard.ssk@hassleholm.se

Faxnummer: 010-20 64 204

Postadress: Hässleholms kommun, omsorgsförvaltningen, Kasern Virgin, "En väg in", 281 80 Hässleholm


Pågående ärende

Har du ett pågående ärende med hemsjukvården använder du följande uppgifter för att komma i kontakt med hemsjukvården.

Område 1


Skansenhemmet, Vittsjö

0451-26 61 39

Hemsjukvård Vittsjö/Bjärnum

0451-26 62 15

Nybohemmet, Bjärnum

0451-26 61 08

Lyckåsa, Bjärnum

0451-26 61 52

Solgården, Hästveda

0451-26 62 13

Hemsjukvård; Hästveda

0451-26 63 16

Hemsjukvård norr, Hässleholm

0451-26 74 41

Högalidshemmet, Hässleholm

0451-26 88 49

Hemsjukvård öster, Hässleholm

0451-26 74 21

Ehrenborg, Hässleholm

0451-26 70 03

Hemsjukvård centrum, Hässleholm

0451-26 70 11Område 2


Sjögläntan, Vinslöv

0451-26 62 16

Hemsjukvård, Vinslöv

0451-26 65 80

Björkhaga, Sösdala

0451-26 61 28

Hemsjukvård, Sösdala

0451-26 62 14

Hemgården, Tyringe

0451-26 62 50

Hemsjukvård, Tyringe

0451-26 62 49

Kaptensgården, Hässleholm

0451-26 89 98

Hemsjukvård väster, Hässleholm

0451-26 75 73

Ekegården, Hässleholm

0451-26 89 94Område 3


Sjuksköterskor kväll, natt och helg

0451-26 88 11Område 4


Sjuksköterskor inom funktionsned-

sättning stöd och service

 0451-26 65 22

Sidan uppdaterades