Kontakta kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

"En väg in"

Telefon 0451-26 74 00

E-post hemsjukvard.ssk@hassleholm.se

Fax 010-20 64 204

 

Enhetschef område 1

Telefon 0451-26 74 12


Enhetschef område 2

Telefon 0451-26 65 20


Enhetschef område 3

Telefon 0451-26 74 23


Enhetschef område 4

Telefon 0451-26 74 03


Sjuksköterska under jourtid

Telefon: 0451-26 88 11


Kontaktuppgifter tillPDF (pdf, 99 kB)
sjuksköterskeexpeditionerPDF (pdf, 99 kB)

Hemsjukvård

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Hemsjukvård är vård i ditt eget hem av en sjuksköterska, leg. fysioterapeut, arbetsterapeut eller omvårdnadspersonal. Hemsjukvården fungerar alla tider på dygnet.

Ring 112 om du är akut sjuk.


Ring sjukvårdsupplysningen telefonnummer 1177 eller vänd dig till vårdcentralen om du blir sjuk.

 

Ring 0451-26 88 11 för att komma i kontakt med en sjuksköterska under jourtid.

Ansvaret för sjukvården är uppdelat mellan kommunen och Region Skåne (landstinget). Kommunen ansvarar för hemsjukvård, rehabilitering samt habilitering och hjälpmedel utifrån vissa regler. På 1177 får du mer information om vilken sjukvård som Region Skåne erbjuder på vårdcentraler och sjukhus. Det är dit du ska vända dig om du vill träffa en läkare.

Vanliga frågor

Du som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till vårdcentral kan, efter bedömning, ha rätt till hemsjukvård. Bedömningen utförs av en avgränsad grupp sjuksköterskor och den sker utifrån en skriftlig remiss från din vårdgivare.

 

Du kan även få hemsjukvård om du är 20 år och äldre och har behov av förskrivna hjälpmedel. Läs mer om hjälpmedel.öppnas i nytt fönster För dig som bor på särskilt boende ingår hemsjukvård.

 

Rätten till hemsjukvård följs upp kontinuerligt. Därför avslutas hemsjukvården om du åter kan ta dig till din vårdcentral eller om ditt behov av sjukvård eller rehabilitering upphör. Regionens frikort gäller inte i kommunens hemsjukvård.

Avgiften debiteras i ordinärt boende och vid korttidvistelse. När du bor i särskilt boende ingår avgiften för hemsjukvård i avgiften för hemtjänst. Läs mer om avgifter.öppnas i nytt fönster

 

För hemsjukvård som utförs av hemtjänstpersonal betalar du hemtjänstavgift. Genom att lämna dina inkomstuppgifter på den blankett som skickas ut av avgiftshandläggaren, beräknas avgiften i förhållande till inkomster och boendekostnader. Väljer du att inte lämna dina inkomstuppgifter får du en faktura på 426 kronor per månad de månader du har haft hemsjukvård.

 

Hemsjukvårdsavgiften ingår i det kommunala hög-kostnadsskyddet för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Avgiften ingår inte i Region Skånes högkostnadsskydd.

Nytt ärende

Har du ett nytt ärende till hemsjukvården använder du följande uppgifter för att komma i kontakt med hemsjukvården.


Telefonnummer: 0451-26 74 00.

E-postadress: hemsjukvard.ssk@hassleholm.se

Faxnummer: 010-20 64 204

Postadress: Hässleholms kommun, omsorgsförvaltningen, Kasern Virgin, "En väg in", 281 80 Hässleholm


Pågående ärende

Har du ett pågående ärende med hemsjukvården använder du följande uppgifter för att komma i kontakt med hemsjukvården.

Område 1


Skansenhemmet, Vittsjö

0451-26 61 39

Hemsjukvård Vittsjö/Bjärnum

0451-26 62 15

Nybohemmet, Bjärnum

0451-26 61 08

Lyckåsa, Bjärnum

0451-26 61 52

Solgården, Hästveda

0451-26 62 13

Hemsjukvård; Hästveda

0451-26 63 16

Linnégläntan, Hässleholm

0451-26 64 18

Hemsjukvård norr, Hässleholm

0451-26 74 41

Högalidshemmet, Hässleholm

0451-26 88 49

Hemsjukvård öster, Hässleholm

0451-26 74 21

Ehrenborg, Hässleholm

0451-26 70 03

Hemsjukvård centrum, Hässleholm

0451-26 70 11Område 2


Sjögläntan, Vinslöv

0451-26 62 16

Hemsjukvård, Vinslöv

0451-26 65 80

Björkhaga, Sösdala

0451-26 61 28

Hemsjukvård, Sösdala

0451-26 62 14

Hemgården, Tyringe

0451-26 62 50

Hemsjukvård, Tyringe

0451-26 62 49

Kaptensgården, Hässleholm

0451-26 89 98

Hemsjukvård väster, Hässleholm

0451-26 75 73

Ekegården, Hässleholm

0451-26 89 94Område 3


Sjuksköterskor kväll, natt och helg

0451-26 88 11Område 4


Sjuksköterskor inom funktionsned-

sättning stöd och service

 0451-26 65 22

 

Sidan uppdaterades 2020-10-19