Hässleholms kommun

Rehabilitering och hjälpmedel

Om du har råkat ut för en sjukdom eller en skada som begränsar dig i din vardag, så kan du få rehabilitering i hemmet. Målet är att du ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt, med eller utan hjälpmedel.

Trygg och säker hemma

Rehabiliteringsverksamheten vänder sig till dig som har svårt att klara dina dagliga sysslor i hemmet, eller i din närmiljö. Rehabiliteringen är till för att du ska känna dig trygg och säker hemma och för att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Råd, stöd och träning

Rehabilitering kan vara ett sätt för dig att få råd, stöd och träning i ditt hem och i din närmiljö. Personalen som hjälper dig med din rehabilitering fokuserar på dina individuella behov. Om du behöver hjälpmedel för att klara vardagen bättre, så får du låna det.

Hjälpmedel inför operation

Du som behöver hjälpmedel inför en planerad operation får gärna höra av dig direkt när du har fått en operationstid. På så vis kan du få dina hjälpmedel i god tid.

Så ansöker du om rehabilitering och hjälpmedel

Om du eller en närstående har behov av rehabilitering och hjälpmedel ansöker du om det hos rehabenheten via telefon. Du kommer att få hjälp av en arbetsterapeut, eller av en fysioterapeut för att kunna få de hjälpmedel som du behöver.

Telefonnummer och telefontider:

  • 0451-26 67 58 måndag-fredag klockan 8-11.

Vanliga frågor

Du lånar hjälpmedel gratis, men för att vi ska kunna bedöma ditt behov behöver du betala en avgift.

 

Avgifter för vård och omsorg

Det enklaste sättet är att kontakta rehabenheten är via telefon. Du kan då få hjälp av en arbetsterapeut eller en fysioterapeut (sjukgymnast) att ta reda på vilka hjälpmedel du behöver.


Vissa hjälpmedel hanteras av Region Skåne. Det gäller exempelvis elrullstolar, syn- och hörselhjälpmedel, vissa hjälpmedel för kommunikation och medicinsk behandling samt ortopedtekniska hjälpmedel. För att få hjälp med dessa är det alltså till den regionala sjukvården som du ska vända dig.


Telefonnummer till rehabenheten: 0451-26 67 58, måndag-fredag klockan 8-11.

Om du har hjälpmedel hemma som du inte längre har behov av, lämnar du tillbaka hjälpmedlet till omsorgsförvaltningen. Du bör lämna tillbaka hjälpmedlet inom tre veckor efter att du inte längre behöver hjälpmedlet.


Du lämnar tillbaka dina hjälpmedel till hjälpmedelsverksamheten på Kanslihusvägen 6 i Hässleholm. Verksamheten har öppet alla dagar i veckan klockan 7-19. Du behöver även märka ditt hjälpmedel innan du återlämnar det så att vi vet att det är du som har använtdet.

Om du inte själv har möjlighet att lämna in dina hjälpmedel kan du få hjälp med detta av Hjälpmedelsverksamheten. Det kostar i så fall 1,17 procent av årets prisbasbelopp. Avgiften för hämtning av hjälpmedel ingår inte i högkostnadsskyddet.

 

Om du däremot behöver hjälp med upphämtning av lift eller säng, kostar det inget. Det gör det inte heller om du behöver byta din lift eller säng mot ett nytt hjälpmedel, eller om du behöver hjälp att flytta dem till en ny bostad.

 

Du kan kontakta en hjälpmedelsassistent på telefon: 0451-26 75 66. Du kan också ringa våra förrådshanterare på 0451-26 75 67 om du har några frågor.

 

Avgifter för vård och omsorg

Inom rehabenheten arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabassistenter. Vi arbetar i nära samarbete med hemtjänst, sjuksköterskor och biståndshandläggare. Vår uppgift är att hjälpa dig att hitta lösningar som kan underlätta din vardag.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: