Hässleholms kommun

Rehabilitering och hjälpmedel

Om du har råkat ut för en sjukdom eller en skada som begränsar dig i din vardag, så kan du få rehabilitering i hemmet. Målet är att du ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt, med eller utan hjälpmedel.

Trygg och säker hemma

Rehabiliteringsverksamheten vänder sig till dig som har svårt att klara dina dagliga sysslor i hemmet, eller i din närmiljö. Rehabiliteringen är till för att du ska känna dig trygg och säker hemma och för att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Råd, stöd och träning

Rehabilitering kan vara ett sätt för dig att få råd, stöd och träning i ditt hem och i din närmiljö. Personalen som hjälper dig med din rehabilitering fokuserar på dina individuella behov. Om du behöver hjälpmedel för att klara vardagen bättre, så får du låna det.

Så kan du få rehabilitering och hjälpmedel

Om du eller en närstående har behov av rehabilitering och hjälpmedel ansöker du om det hos rehabenheten via telefon. Du kommer att få hjälp av en arbetsterapeut, eller av en fysioterapeut för att kunna få de hjälpmedel som du behöver.

Telefonnummer och telefontider

Du når oss på telefon: 0451-26 67 58

Våra telefontider är: måndag-fredag klockan 08-09.30 och 10.00-12.00.

Hjälpmedel vid planerad operation

I samband med en planerad ortopedisk operation kan förskrivare inom Region Skånes verksamheter ha bedömt att du har behov av vissa hjälpmedel i hemmet. Du kan hämta dessa hjälpmedel efter att du har fått Region Skånes blankett ”Hjälpmedel inför planerad operation”av din förskrivare. Kontakta Rehabenhetens "en väg in" på telefonnummer 0451-26 67 58 i god tid före operationen för att komma överens om att hämta hjälpmedlen.

Adressen där du lånar hjälpmedel är: Hjälpmedelsverksamheten, Kanslihusvägen 6, 281 35 Hässleholm.

Den planerade operationen kan vara av höft, knä eller rygg. Det kan också gälla vissa andra planerade operationer där Region Skåne bedömer att du har behov av ett eller flera av följande hjälpmedel:

  • Fristående toalettförhöjning
  • Duschstol med armstöd och/eller ryggstöd
  • Coxitdyna eller förhöjningsdyna

Lån av hjälpmedel i sex månader efter planerad operation

Du får kostnadsfritt låna hjälpmedel i sex månader. Om du har behov av hjälpmedel en längre tid kontaktar du Rehabenheten i Hässleholms kommun på telefon 0451-26 67 58. Bedömning kring ditt behov utförs i bostaden och du betalar då en hemsjukvårdsavgift.

Om du inte vill eller kan hämta hjälpmedlen på Hjälpmedelsverksamheten så kan du genom hembesök av fysioterapeut eller arbetsterapeut få hjälp med bedömning och utprovning av hjälpmedel i din bostad.

Tag då kontakt med Rehabenheten i god tid före operationen på ovanstående telefonnummer. Detta gäller även om ovanstående hjälpmedel inte täcker dina behov eller passar i bostaden. Hemsjukvårdsavgift utgår vid besöket.

Detta gäller även om ovanstående hjälpmedel inte täcker dina behov eller passar i bostaden. Du betalar en hemsjukvårdsavgift för besöket.

Ytterligare hjälpmedel som kan underlätta din vardag efter operation är griptång och strumppådragare. Dessa kan du till exempel köpa på apotek, hjälpmedelsbutik eller via nätbutik.

Återlämning av hjälpmedel efter planerad operation

Hjälpmedel lämnas tillbaka rengjorda till Hjälpmedelsverksamheten i Hässleholm. Önskar du hämtning av hjälpmedel kontaktar du Hjälpmedelsverksamheten på telefonnummer 0451-26 75 67. Hjälpmedel hämtas då i din bostad mot en avgift, för närvarande 670 kr.

Öppettid för hämtning av hjälpmedel inför planerad operation

Ta med dig en ifylld version blanketten ” Hjälpmedel inför planerad operation”, annars kan vi inte lämna ut några hjälpmedel.

Om du inte har möjlighet att hämta dina hjälpmedel denna tid går det bra att skicka blanketten till samma adress. Då sätter vi fram hjälpmedlen till dig i vårt returförråd på Hjälpmedelsverksamheten så att du kan hämta dem där när det passar dig mellan kl 7-19 varje dag. Vi meddelar dig då via SMS när hjälpmedlen är klara att hämta. Tänk på att skicka blanketten i god tid innan operationen. Om du väljer att skicka blanketten till oss behöver du inte ringa Rehabenhetens ”en väg in”, utan det räcker att skicka in blanketten.

Vanliga frågor

Du lånar hjälpmedel gratis, men för att vi ska kunna bedöma ditt behov behöver du betala hemsjukvårdsavgift, som för närvarande ligger på 473 kronor. Denna avgift ingår dock även i högkostnadsskyddet.

 

Läs mer: Avgifter för vård och omsorg

Det enklaste sättet är att kontakta rehabenheten är via telefon på nummer 0451-26 67 58. Du kan då få hjälp av en arbetsterapeut eller en fysioterapeut (sjukgymnast) att ta reda på vilka hjälpmedel du behöver.


Vissa hjälpmedel hanteras av Region Skåne. Det gäller exempelvis elrullstolar, syn- och hörselhjälpmedel, vissa hjälpmedel för kommunikation och medicinsk behandling samt ortopedtekniska hjälpmedel. För att få hjälp med dessa är det alltså till den regionala sjukvården, alltså din vårdcentral eller ett sjukhus, som du ska vända dig.


Telefonnummer till rehabenheten: 0451-26 67 58, måndag-fredag klockan 8–9:30 samt klockan 10–12.

Om du har hjälpmedel hemma som du inte längre har behov av, lämnar du tillbaka hjälpmedlet till omsorgsförvaltningen. Du bör lämna tillbaka hjälpmedlet inom tre veckor efter att du inte längre behöver hjälpmedlet.


Du lämnar tillbaka dina hjälpmedel till hjälpmedelsverksamheten på Kanslihusvägen 6 i Hässleholm. Önskar du hämtning av hjälpmedel kontaktar du Hjälpmedelsverksamheten på telefonnummer 0451-26 75 67. Hjälpmedel hämtas då i din bostad mot en avgift som för närvarande ligger på 670 kr.

 

När du lämnar tillbaka ditt hjälpmedel behöver du även fylla i en lapp där du anger dina kontaktuppgifter och vilka hjälpmedel som du återlämnar.

Ja, om du inte själv har möjlighet att lämna in dina hjälpmedel kan du få hjälp med detta av Hjälpmedelsverksamheten. Hjälpmedel hämtas då i din bostad mot en avgift som för närvarande ligger på 670 kr. Avgiften för hämtning av hjälpmedel ingår inte i högkostnadsskyddet.

 

Om du däremot behöver hjälp med upphämtning av lift eller säng, kostar det inget. Det gör det inte heller om du behöver byta din lift eller säng mot ett nytt hjälpmedel, eller om du behöver hjälp att flytta dem till en ny bostad.

 

Du kan kontakta en hjälpmedelsassistent på telefon: 0451-26 75 66. Du kan också ringa våra förrådshanterare på 0451-26 75 67 om du har några frågor.

 

Avgifter för vård och omsorg

Inom rehabenheten arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabassistenter. Vi arbetar i nära samarbete med hemtjänst, sjuksköterskor och biståndshandläggare. Vår uppgift är att hjälpa dig att hitta lösningar som kan underlätta din vardag.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: