Hässleholms kommun

Tandvårdsstöd

I Region Skåne kan du få en gratis bedömning av din tandhälsa och rådgivning om hur du ska sköta din dagliga munvård. Du kan också få nödvändig tandvård inom ramen för hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd. Syftet är att förbättra munhälsan för dig som är äldre eller har en sjukdom.

Då kan du få tandvårdsstöd

Du kan få tandvårdsstöd om:

  1. kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för och som har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser.
  2. du får varaktig och omfattande hemsjukvård.
  3. du omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
  4. du har en psykisk sjukdom som har varat i mer än ett år.
  5. du bor i en egen bostad och har ett varaktigt behov av omfattande personlig omvårdnad under större delen av dygnet. Dett innebär omvårdnad minst tre gånger per dygn, samt antingen tillsyn under natten eller larm.

Det är biståndshandläggare, LSS-handläggare och sjuksköterskor i kommunen som bedömer ditt behov och som eventuellt ger dig ett intyg och skickar det till Region Skåne.

Om du bor på ett av våra äldreboenden har du automatiskt rätt till tandvårdsstöd.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Uppdaterad: