Hässleholms kommun

Avgifter för dig som bor på äldreboende

Du som bor på ett särskilt boende, ibland kallat äldreboende, betalar för service, vård och omsorgsinsatser. Hur mycket du behöver betala regleras i socialtjänstlagen och fastställs av kommunfullmäktige. De flesta av avgifterna baseras på prisbasbeloppet, som fastställs av regeringen och justeras varje år.

Din kostnad för hemtjänst i särskilt boende beror på vilken inkomst du har samt på hur hög din hyra är. Du betalar för den hjälp du får av hemtjänsten från med med dagen efter att du har flyttat in på ditt särskilda boende. På boendet serveras du helkost, som omfattar frukost, lunch, mellanmål och kvällsmat. Även för maten betalar du från och med dagen efter att du har flyttat in.

Så mycket kostar det

  • Hemtjänst (per månad): + 0 - 2359 kronor
  • Helkost (per månad): 4 290 kronor
  • Hyra: 3 036 - 7632 kronor

Hyra för äldreboende

Hyran fastställs enligt hyreslagen och höjs årligen per den 1 januari. Vilken hyra du får för ditt boende varierar, beroende på lägenhetens storlek och standard, och debiteras från och med den dagen som du tackar ja till den inflyttningsklara lägenheten. Du betalar hyra till och med att lägenheten har städats och slutbesiktigats.

Hyran är inte inkomstbaserad och ansökan om bostadstillägg görs hos Pensionsmyndigheten. Om du behöver ansöka om bostadsbidrag så kan du göra det hos Försäkringskassan.

Här nedan kan du läsa om månadshyrorna på våra respektive äldreboenden. Observera att de högsta hyrorna som anges på Ehrenborg, Hemgården, Nybo och Solgården avser hyran för en dubblettbostad.

Äldreboende

Kostnad

Björkhaga

3 179 – 4 164 kronor

Ehrenborg

4 791 – 8 051 kronor

Björksäter

7 530 kronor

Hemgården

3 476 – 6 249 kronor

Högalid

4 180 – 5 306 kronor

Kaptensgården

5 420 – 5 531 kronor

Nybo

4 165 – 5 979 kronor

Sjögläntan

3 769 – 6 190 kronor

Skansenhemmet

3 969 – 6 492 kronor

Solgården

3 276 – 5 943 kronor

Äldreboende som drivs i
enskild regi

4 612 kronor

Sänkning av minimibeloppet

Du som är ensamstående och har fyllt 61 år kan få en sänkning av minimibeloppet i särskilt boende med 9 procent.

Du har rätt att överklaga

Om du inte är nöjd med ditt avgiftsbeslut kan du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Malmö. Du har tre veckor på dig att överklaga. I bilagan till avgiftsbeslutet finns information om hur du överklagar.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: