Hässleholms kommun

Avgifter för dig på korttidsboende/växelvård

Du som behöver bo någon annanstans än hemma under kortarte perioder har möjlighet att få tillgång till korttidsvistelse eller växelvård. För detta betalar du en avgift, som regleras av socialtjänstlagen och fastställs av kommunfullmäktige.

De flesta avgifter som vi tar ut baseras på prisbasbeloppet, som fastställs av regeringen och justeras varje år.

Så mycket kostar det

Hur mycket du betalar beror på vilken inkomst du har, hur mycket hjälp du får samt på dina boendekostnader. Om du har hemsjukvård när du är på korttidsvistelse eller inom växelvården, betalar du för hemsjukvårdsavgiften separat.

  • Omsorg (per dag): 72 kronor
  • Kost (per dag): 132 kronor

Du har rätt att överklaga

Om du inte är nöjd med ditt avgiftsbeslut kan du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Malmö. Du har tre veckor på dig att överklaga. I bilagan till avgiftsbeslutet finns information om hur du överklagar.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: