Hässleholms kommun

Vad händer med din anmälan?

De uppgifter du har lämnat gällande oro för barn ligger som grund för ett samtal med vårdnadshavaren och om möjligt barnet. Socialförvaltningen gör en samlad bedömning på de uppgifter man fått, värderar om det finns risker för barnet och gör alltid en bedömning kring om det finns tillräckligt med skydd för barnet.

Under bedömningsperioden får socialförvaltningen inte kontakta andra än den som har anmält eller de som anmälan avser. Behöver man ta fler kontakter för att ta reda på hur barnet har det, så inleder man en utredning.

Vid oro för en vuxen, tas en kontakt med den vuxne som oron gäller. En vuxen kan själv bestämma om den vill ta emot stöd eller inte. I särskilda fall kan en utredning inledas mot den vuxnes vilja. Även här gör Socialförvaltning en samlad bedömning på de uppgifter som kommit in.

Det som är viktigt att du beskriver i en anmälan, är främst den vuxnes personuppgifter (namn och/eller personnummer) samt anledningen till varför du har en oro. Uppge gärna kontaktuppgifter, såsom telefonnummer eller adress, så att Socialförvaltningen enkelt kan nå personen. Finns det barn hos den du har oro för, är det viktigt att det framgår av anmälan så att Socialförvaltningen kan göra en bedömning även kring hur barnet har det.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: