Hässleholms kommun

Att tänka på före du anmäler

Att anmäla sin oro för ett barn eller vuxen är ett sätt att bry sig om, och att uppmärksamma socialtjänsten på situationen. Du som anmäler behöver inte vara helt säker på att barnet far illa, det räcker med att du misstänker det.

Man kan ha många tankar inför att göra en anmälan och socialtjänstens mottagning finns därför också till för att kunna ge råd och stöd via telefon.

Om du inte vill göra en anmälan men ringa oss för stöd och råd ska du inte namnge barnet eller den vuxne. Vi kan inte heller göra något om vi inte vet vilken person anmälan gäller. Tänk på att inte presentera dig med namn om du vill vara anonym.

En del yrken är skyldiga att anmäla oro för barn

Vissa personer som i sin yrkesroll misstänker eller får reda på att ett barn far illa är skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten. Detta kallas anmälningsplikt och gäller för de som till exempel arbetar på en myndighet där verksamheten rör barn och unga, inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, kriminalvård eller skola.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: