Komvux Hässleholms kommun

Måltidsbiträde med sfi D

En introduktion till yrkesutbildning i kombination med sfi inom mat och måltider med stort fokus på yrkessvenska. Ges även möjlighet till påbyggnadstermin för kockutbildning.

Köksbiträdesutbildning med SFI, utbildning Komvux

Foto: Jörgen Johansson

Att arbeta som måltidsbiträde

Som måltidsbiträde kan du arbeta inom storkök, restaurang, café eller livsmedelsbutik. Arbetet innebär att plocka fram och förbereda maten innan den ska tillagas. Delta i enklare matlagning till exempel förbereda salladsbufféer, mellanmål och frukost. Att städa och diska ingår också i arbetsuppgifterna som måltidsbiträde. Hygien och kunskap om de råvaror som används är viktigt. I perioder kan det vara högt tempo i köket och det är bra att trivas även när det är mycket att göra. Du arbetar tillsammans med dina kollegor i köket och behöver vara bra på att samarbeta. Yrket kan också innebära tunga lyft och obekväma arbetstider.

Beskrivning av utbildningen

Måltidsbiträde med sfi

Utbildningen är på 43 veckor. Studietid: 240805-250530.
Det är heltidsstudier, vilket innebär cirka 40 timmar i veckan. I utbildningen ingår det praktiska moment i köket och teoretiska studier. Tre dagar i veckan är det praktisk undervisning i kök och två dagar är det teoretiska lektioner. Det är undervisning på plats alla dagar i veckan. Undervisningen bedrivs på Restaurangskolan och på Norra Station i Hässleholm. Du får en grund att stå på för att klara av att arbeta som måltidsbiträde inom kök både inom den offentliga och privata sektorn samt en bra bas för vidare studier till kock. Det ges också möjligheter till prövning i svenska efter avslutade studier.

I utbildningen ingår det åtta veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL. Det innebär att du praktiserar på en arbetsplats inom yrkesområdet. Du får prova på två olika sorters verksamheter under utbildningstiden.

Påbyggnadstermin för kockutbildning

Utbildningen är på 20 veckor. Studietid: 240805-241220.
Har du avslutat utbildningen till köksbiträde med godkända betyg, samt har betyg i SFI D, kan du söka termin 3 för fortsatt utbildning till kock. I termin 3 ingår 9 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL.

Utbildningarna är kostnadsfria, men kursmaterial och arbetsskor får man själv bekosta. För att finansiera dina studier kan du söka studiemedel från CSN (Centrala Studiestödsnämnden).

Måltidsbiträde med sfi:

  • Livsmedels- och näringskunskap 1, 100 p
  • Hygien, 100 p
  • Yrkessvenska för köksbiträden, 400 p
  • Matlagning 1, 100 p
  • Specialkoster, 100 p
  • Branschkunskap inom restaurang och livsmedel, 100 p
  • SFI D

Påbyggnadstermin till kock:

  • Matlagning 2, 200 p
  • Matlagning 3, 200 p
  • Yrkessvenska, 100 p

Förkunskaper

Du ska ha förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen. Det kräver att du har kunskaper på grundläggande nivå i följande kurs/kurser:

Måltidsbiträde med sfi:

Godkänt betyg i SFI C

Du ska vara intresserad av köksarbete. Har du yrkeserfarenhet från köks– eller livsmedelsbranschen är det en merit.

Påbyggnadstermin för kockutbildning:

Godkänt betyg i SFI D + avslutad köksbiträdesutbildning

Så här ansöker du

Nästa kursstart är 5 augusti. Ansök mellan 15 februari-15 maj.

Du ansöker via vår webbansökan eller tillsammans med vår studie- och yrkesvägledare. Bifoga kopior på betyg, personligt brev och även arbetsgivarintyg om du har erfarenhet inom yrket.

Bor du i en annan kommun än Hässleholm ska du göra ansökan via vuxenutbildningen i din hemkommun.

Vill du veta mer?

Tveka inte att höra av dig till oss:

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare:Lena Rennemark
Telefon:
0451-26 68 47

Kontakt

Utbildningsansvarig:Katarina Stigsdotter
Telefon:
0729-77 00 17

Uppdaterad: