Komvux Hässleholms kommun

Mina studier

Dina digitala verktyg

Itslearning

Du studerar via vår lärplattform som heter Itslearning. Här finns dina personliga sidor med bland annat kursmaterial, studiehandledning, mejl- och chatfunktion.

Skolkonto - Microsoft Office 365

Som studerande hos oss har du tillgång till Microsoft Office 365. Inloggningsuppgifter till ditt konto fick du tillsammans med ditt antagningsbesked.

Schema och studiehjälp

Ditt schema finns i Itslearning.

Studiehjälp

Känner du att du behöver extra hjälp och stöd i någon kurs finns lärarna tillgängliga för dig. Studiehjälp bokas med respektive lärare.

Kurslitteratur

Som studerande på Komvux skaffar du själv din kurslitteratur. Du får anvisningar om vilka böcker som gäller för respektive kurs via denna hemsida eller vid kursstart.

På Komvux har du möjlighet att få tillgång till inläst kurslitteratur via en app i mobilen. Det är gratis och är ett komplement till böckerna.

Om du är intresserad kontakta:
Marie Torstensson
Telefon: 0451-26 80 11 / 0709 81 80 11
Skicka e-post till Marie Torstensson


Förutom bokhandeln finns det webbutiker som säljer kurslitteratur, både nytt och begagnat. Några exempel:

Dessa webbutiker har ett stort urval av e-böcker:

Du hittar även försäljning av begagnade böcker på anslagstavlan hos studievägledningen på Norra station, ingång 8B, andra våningen.

Frånvaro vid sjukdom

Egen sjukdom:

Meddela din/dina lärare om du blir sjuk. Har du studiemedel från CSN ska du också anmäla sjukfrånvaro till Försäkringskassan första dagen du är sjuk. Är du frånvarande mer än sju dagar i sträck ska läkarintyg lämnas till både administratör Carina Sundberg och Försäkringskassan.

Vård av barn:

Meddela din/dina lärare om att du ska vara hemma för vård av sjukt barn. Har du studiemedel från CSN ska du också anmäla detta till CSN genom att ringa eller skicka e-brev till CSN helst redan första dagen du är hemma. Kommer din anmälan in senare än sju dagar efter första vårddagen måste du ha särskilda skäl för att den ska godkännas av CSN. När vårdperioden är slut ska du dessutom skicka in blanketten "Försäkran vid tillfällig vård av barn" som finns på deras hemsida Länk till annan webbplats.. Om studieuppehållet är mer än 2 veckor ska du dessutom också styrka frånvaron med ett läkarintyg som lämnas till administratör Carina Sundberg.

Ändra eller avbryta studier

Om du avbryter en kurs eller vill ändra studietakt ska du meddela oss på vuxen-utbildningen. Förklara vilken kurs/utbildning det gäller, från vilket datum och gärna varför.

Om du har studiemedel från CSN ska du alltid kontakta dem innan du avbryter eller ändrar studietakt för att ta reda på hur det påverkar ditt studiemedel. Studerar du mindre än vad du anmält till CSN kan du bli återbetalningsskyldig. Du är skyldig att meddela CSN avbrott och förändringar i din studietakt.

OBS! Det är viktigt att du visar studieaktivitet, det vill säga att du visar för din lärare att du deltar i undervisningen och gör framsteg i ditt lärande. Om du inte har visat studieaktivitet på sammanlagt tre veckor avbryts du från kursen.

Studiehallen

I studiehallen finns möjlighet att träffa andra som studerar, utbyta erfarenhet och bli inspirerad. Studiehallen har olika miljöer som du kan sitta i och du har också tillgång till dator. Med tagg har du tillgång till studiehallen måndag - fredag mellan klockan 07:30 och 20:00. Tagg ansöker du om i vår reception.

Behöver du stöd i en jobbig situation?

Hjälp finns - här är några ställen du kan vända dig till

Likabehandlingsplan

Alla har lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Klicka här Pdf, 275.3 kB. för att läsa mer om hur Komvux Hässleholm arbetar med att förebygga, upptäcka, utreda och åtgärda alla former av trakasserier, diskriminering och kränkande behandling

Studiemedel

För att finansiera dina studier kan du söka studiemedel. Det är Centrala studiestödsnämnden, CSN, som ansvarar för studiestöd och som du ska vända dig till för en ansökan.

Läs mer om studiemedel hos CSN. Länk till annan webbplats.

Boka möte

Ring eller mejla för att boka ett möte med oss. Vi erbjuder möte på plats, digitalt via Teams eller telefon. Välj det som passar dig bäst!

Vi finns på Norra stationsgatan 8B, våning 2 i Hässleholm.
Hitta till oss Länk till annan webbplats.

Lena Rennemark, Gymnasial vuxenutbildning
Telefon: 0451-26 68 47
Skicka e-post till Lena Rennemark

Susanne Johnsson, Gymnasial vuxenutbildning
Telefon: 0451-26 68 53
Skicka e-post till Susanne Johnsson

Navigera vidare

Uppdaterad: