Komvux Hässleholms kommun

Prövning

På den här sidan kan du läsa om vad en betygsprövning innebär och hur du ansöker för att göra en betygsprövning.

Vad är prövning?

Att göra en betygsprövning innebär att du läser in en gymnasial kurs helt på egen hand utan undervisning och sedan gör en betygsprövning för att antingen höja ett betyg på en gymnasial kurs du har läst förut eller skaffa dig ett betyg i en kurs du aldrig läst.

När du gör en prövning kommer dina kunskaper att prövas mot de kunskapskrav som finns i Skolverkets ämnesplan. Det innebär att du genomför något eller några moment, exempelvis olika prov, beroende på kurs som prövas. Det är en förutsättning att du redan har kunskaperna som krävs i kursen, eftersom det inte kommer ske någon undervisning inför prövningen.

De olika momenten som genomförs utgör tillsammans ett underlag för bedömning. Det kan vara skriftliga och muntliga delar men även laborationer kan ingå, beroende på kurs.

Vem får pröva?

Du behöver vara minst 20 år eller nyligen gått ut gymnasiet.

Vad kostar prövningen?

Det finns avgiftsbelagda och kostnadsfria prövningar. Avgiftsbelagd prövning kostar 500 kronor/kurs.

Du har rätt till en kostnadsfri prövning om du har betyg F i den kurs som du vill göra prövning i. För att få pröva kostnadsfritt måste du styrka med betygskopia att du har betyg F i kursen. Får du betyg F även på prövningen, måste du betala om du vill göra prövning i kursen fler gånger.

Hur söker jag en prövning?

Du anmäler dig till prövning genom att fylla i en blankett i vår reception här på Komvux i Hässleholm.
Adressen är Norra stationsgatan 8A, våning 3. Du ska ha med dig betyg inför besöket.

Om du ska betala för din sökta prövning är det bra om du gör det i samband med din ansökan. Prövningsavgiften betalas via swish. Om du ångrar din betalda anmälan får du ingen återbetalning eftersom hanteringen är påbörjad. Om du inte antas till en prövning som du betalat för kommer avgiften att återbetalas.

Har du frågor? Kontakta Carina Sundberg eller Stina Pallbo, telefon 0451‐26 68 65.

Hur får jag svar på min ansökan?

Vi meddelar dig om du blivit antagen eller inte blivit antagen till prövning. Det görs via e-post cirka 2-3 veckor innan prövningsperioden startar.

Kommande prövningsperioder

Prövningsperiod 1:

2 – 27 september 2024
Ansökan är öppen från 15 maj till 17 juni

Prövningsperiod 2:

14 oktober - 8 november 2024
Ansökan är öppen från 19 augusti till 13 september

Vad händer efter att jag blivit antagen till prövning?

Om du blir antagen till prövning meddelar vi dig 2-3 veckor innan prövningen ska starta. Det gör vi via e-post. Då får du också information om hur prövningen ska utföras.

Det är viktigt att du är redo direkt vid prövningens startdatum. Tänk på att innan du startar prövningen ska du på egen hand ha läst in kursen.

Proven och/eller delproven genomförs på plats. En del av kurserna innehåller också praktiska moment, exempelvis laborationer.

Det är viktigt att du följer planeringen annars riskerar du att avbrytas från prövningen.

Ej fullföljd prövning

Du får inte tillbaka inbetald avgift om du avbryter prövningen. Har du anmält dig till kostnadsfri prövning och inte fullföljer, måste du betala gällande avgift nästa gång du vill göra prövning i kursen.

Betyg

Efter att prövningens sista moment är slutfört och rättat kommer läraren att sätta ett betyg. Betyget går inte att överklaga. Om du blir underkänd i något moment så innebär det att du direkt blir underkänd i prövningen. Det finns ingen möjlighet att göra om ett moment.

När din lärare har registrerat ditt betyg kan du beställa ett betygsdokument. Det gör du via vår hemsida, under fliken ”Så ansöker du”.

Stöd/anpassning/hjälpmedel

Om du behöver anpassning görs det i överenskommelse med ansvarig lärare och vid behov, Resurscenter Vux. Exempel på anpassningar: inläst kurslitteratur, dator med uppläsningsfunktion, stavningsprogram med mera.

Övrig viktig information

  • En påbörjad prövning kan inte flyttas fram till ett senare tillfälle. Då måste en ny anmälan skickas in och en ny inbetalning göras.
  • Du får göra en prövning per tillfälle.
  • Du kan inte genomföra prövning på distans.
  • Du måste själv skaffa kurslitteratur.
  • Prövning berättigar ej till CSN‐poäng.
  • Du måste visa giltig legitimation vid prövningen.

Uppdaterad: