Komvux Hässleholms kommun

Stöd och anpassning

På Komvux Hässleholm finns Resurscenter vux. Här finns tillgång till specialpedagogisk handledning för såväl elever som personal inom vuxenutbildningen i Hässleholm.

Resurscenter Komvux

Foto: Jörgen Johansson

Elev

Du som elev kan vända dig hit för att få:

  • Rådgivning gällande studiestrategier
  • Hjälp att hantera inlärningssvårigheter
  • Råd och handledning gällande hjälpmedel

Personal

Du som personal kan vända dig hit för att få:

  • Handledning gällande elever i behov av särskilt stöd

Kontaktperson

Marie Torstensson, specialpedagog
Telefon: 0451-26 80 11 eller 0709-81 80 11
Skicka e-post till Marie Torstensson

Uppdaterad: