Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Vänorter

Hässleholm har tre officiella vänorter. Nykøbing Själland i Odsherred som ligger på Själland i Danmark, Eckernförde vid Kielbukten i Tyskland och Darlowo som ligger längs Östersjökusten i Polen.

Att vara vänort med en stad innebär bland annat att städerna samarbetar och byter erfarenheter, lär av och stödjer varandra samt genomför gemensamma projekt.


Vänorternas hemsidor:

Eckernförde

I Hässleholms kommun arbetar vi aktivt med vår
tyska vänort Eckenförde. Vartannat år besöker politiska ledare och tjänstemän Eckenförde och vartannat år kommer Eckenförde med en delegation till Hässleholm.


Syftet med utbytet är att lära och byta ut kunskaper om kommunal verksamhet med fokus på aktuella utmaningar i respektive kommun. Vänortssamarbetet innebär också att du som medborgare, tjänsteperson eller politiker har möjlighet att, med hjälp av kommunens tillväxtavdelning, planera projekt för samarbeten, klassutbyten eller studieresor inom ramen för EU:s fonder och program.

Eckenförde på Youtube

Informationsfilm om Eckernförde:

Marknadsdagar i Eckernförde:

Darłowo

Tack vare sitt läge uppfattas Darłowo som ett turistmål och en stad fullt av attraktioner. En av höjdpunkterna är stadens geografiska läge. Varje solig fredagskväll kan både turister och medborgare åka till stranden eller hamnen och njuta av den nedgående solen.


Utöver attraktioner relaterade till dess läge har Darłowo en lång och rik historia. Staden grundades för över 700 år sedan. Historiska fakta tyder dock på att de första bosättarna dök upp där mycket tidigare. Under medeltiden var Darłowo en viktig plats för västpommerska furstar. Det var på slottet i Darłowo som Eric av Pommern föddes och tillbringade de sista åren av sitt liv.

Darłowo på Youtube

Eckernförde, Darlowo och Odsherred logotyper

Sidan uppdaterades