Lärarpraktik, VFU

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, ingår som en del av lärarutbildningen.

En del av utbildningen

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, ingår som en del av lärarutbildningen. VFU består av två delar. Under den första delen gör du kortare besök för att studera verksamheten och diskutera intressanta frågor med skolans personal och elever. Under den andra delen gör du några veckors handledd praktik i samarbete med en erfaren lärare


Samarbete med högskola

Hässleholms kommun har ett avtal med lärarutbildningen på Högskolan Kristianstad, om att ta emot studenter under deras VFU. Vi får även förfrågningar om VFU från andra högskolor och universitet.


VFU-samordnare

Om du vill komma i kontakt med VFU-samordnaren i Hässleholms kommun kan du ringa eller skicka e-post till kontaktcenter. Kontaktuppgifter hittar du under kontakt.

Sidan uppdaterades