Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00

 

Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

 

SFI - utbildning i svenska för invandrare

Besöksadress

Reception o administration

Stallmästaregatan 5 Hässleholm

Telefon: 0451-26 68 20

 

Stöd till anhöriga

Är du en av Hässleholms alla anhöriga som stöttar någon älskad, en vän, ett barn eller ett syskon? Det är lätt att glömma bort sig själv när man har en närstående som behöver stöd i vardagen. Därför är det viktigt att du som anhörig får det stöd du behöver.

Anhörigstödet finns till för dig

Närstående är den som tar emot omsorg, vård eller stöd och du som stöttar och hjälper är anhörig och kan även vara någon utanför familjekretsen. Att hjälpa eller vårda en närstående ger både glädje och trygghet, men det kan också skapa oro och trötthet. Det är lätt att glömma bort sig själv när man har närstående som behöver stöd i vardagen och även du som anhörig kan behöva stöd. Därför är du välkommen att kontakta Hässleholms kommuns anhörigstöd.

En bra plats

Hässleholms kommun erbjuder anhörigstöd via nätet genom webbplatsen "En bra plats". Här får du tillgång till:

  • En kontaktperson inom kommunen för råd och stöd
  • Lättillgänglig information, forskning och fakta samt
  • En säker plats på nätet för erfarenhetsutbyte med andra anhöriga.


Du är anonym och kan själv avsluta ditt konto när du vill.


Demenslotsen

Demenslotsen är en digital vägvisare som ger dig som är anhörig relevant information när du behöver denlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du får tips på vart du kan vända dig samt praktiska råd som exempelvis om förberedelser efter en demensdiagnos och om hur det går till att ordna en plats på ett vårdboende.


Den bygger på erfarenheter och kunskap från de som själva är anhöriga till en person med demenssjukdom och från medarbetare som möter anhöriga i sina yrkesroller.


Digital samtalsgrupp för vuxensyskon

Vill du vara med i en digital samtalsgrupp för vuxensyskon och dela tankar och erfarenheter med andralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster?


Samtalet sker via Zoomlänk och du behöver ha dator, surfplatta eller telefon med stabilt internet. Viktigt är också att du sitter i ett rum där du kan vara själv.

Som anhörig kan det vara tungt att bara titta på när någon du tycker om har det tufft. Har du en oro för en ungdoms missbruk kan du som närstående kontakta Maria Skåne Nordost för stöd. Har det en oro för en vuxen anhörigs bruk av alkohol eller andra droger kan du kontakta Individ- och familjesupportern. De kan även ha samtal med dig som anhörig till någon som utsätts för våld i hemmet. För hjälp vidare, ring kommunens kontaktcenter.

Har du ett behov av att få vila eller få tid till annat, kan du som anhörig ansöka om avlösarservice i hemmet. Du kan beviljas avlösarservice både som en regelbunden insats och för situationer som inte kan förutses. Kontakta en biståndshandläggare.


Ingen avgift debiteras för avlösning upp till tio timmar per månad. Därefter debiteras hemtjänstavgift. Läs mer om avgifter i Hässleholms kommun.öppnas i nytt fönster

Du som är anhörig till en person med demenssjukdom som bor hemma kan få en personlig kontaktman som arbetar på dagverksamheten för personer med demenssjukdom. Du erbjuds ett individuellt stödsamtal där du får tillfälle att diskutera din situation med personal som har lång erfarenhet av demensvård.

Vanliga frågor

Nej, du behöver inte bo tillsammans med den du stödjer.

Du kan få information om möjligheter och villkor för att få stöd. Du kan också få stödjande samtal, rådgivning, utbildning och avlösning. Du kan gå med i en anhöriggrupp eller vara med i hälsofrämjande aktiviteter.

Det är din närstående som söker insatsen hos bistånds­handläggare. Om du har ett biståndsbeslut kan du ringa din hemtjänstutförare och boka tid. Det kostar ingenting upp till tio timmar per månad.

Sidan uppdaterades