Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00

 

Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

 

SFI - utbildning i svenska för invandrare

Besöksadress

Reception o administration

Stallmästaregatan 5 Hässleholm

Telefon: 0451-26 68 20

 

Stöd till anhöriga

Är du en av Hässleholms alla anhöriga som stöttar någon som står dig nära, en vän, ett barn eller en partner? Det är lätt att glömma bort sig själv när man har en närstående som behöver stöd i vardagen. Därför är det viktigt att du som anhörig får det stöd du behöver.

Anhörigstödet finns till för dig

Att hjälpa eller vårda en närstående ger både glädje och trygghet, men det kan också skapa oro och trötthet. Det är lätt att glömma bort sig själv när man har närstående som behöver stöd i vardagen och även du som anhörig kan behöva stöd.


Stöd till dig som är anhörig kostar ingenting. Stödet är till för att du ska kunna bevara din kraft, ork och energi samt undvika egen ohälsa.

Vi dokumenterar inte de samtal vi har enskilt eller i grupp, och vi har tystnadsplikt.

Kontakta oss som arbetar med stöd till anhöriga


Nyhetsbrev

Varannan torsdag skickas ett nyhetsbrev ut som riktar sig till dig som anhörig. Det innehåller information om vad som sker på området, både nationellt och lokalt.

Prenumerera på nyhetsbrevet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En bra plats

Hässleholms kommun erbjuder anhörigstöd genom webbplatsen "En bra plats". Här får du tillgång till:

  • En kontaktperson inom kommunen för råd och stöd.
  • Lättillgänglig information, forskning och fakta.
  • En digital och säker plats på för erfarenhetsutbyte med andra anhöriga.
  • Nyhetsbrev varannan torsdag - prenumerera via din e-post.


Du är anonym och kan själv avsluta ditt konto när du vill.

Webbplatsen En bra plats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Demenslotsen

Demenslotsen är en digital vägvisare som ger dig som är anhörig relevant information, när du behöver den. Du får tips på vart du kan vända dig samt praktiska råd som exempelvis om förberedelser efter en demensdiagnos och om hur det går till att ordna en plats på ett vårdboende. Lotsen bygger på erfarenheter och kunskap från de som själva är anhöriga till en person med demenssjukdom och från medarbetare som möter anhöriga i sina yrkesroller.

Demenslotsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anhörigträffar utomhus

Välkommen på våra anhörigträffar utomhus. Vi ses på tisdagar klockan 9.30-11.30, med start den 7 september. Vi möts vid gårdsplanen utanför den Södra Flygeln på Hässleholmsgården. Ta med dig en liten fika. Temat för träffarna är din hälsa och ditt välmående. Om du önskar enskilda samtal finns det möjlighet till det. Anmäl dig så att vi kan planera träffarna. Den sista tisdagen i månaden ordnar vi en aktivitet, till exempel tipspromenad eller liknande. Om din närstående vill och kan delta är hen också välkommen att vara med vid detta tillfälle. Välkommen! Du anmäler dig via telefon eller e-post.

Stina Lindén, 0451-26 87 36.

Anmäl dig via e-post


Anhörigträffar för dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

För dig som lever nära någon med psykisk ohälsa finns digitala anhörigträffar. På anhörigträffarna delas tankar, funderingar, oro och glädje tillsammans med andra i samma situation. Sanna Kullberg, Case Manager och Stina Lindén, anhörigstrateg, håller i träffarna. Max antal deltagare är sex stycken. Anmäl ditt intresse om du är intresserad av att delta under hösten 2021.

E-post till anhörigstöd


Hållbart anhörigskap

Välkommen att delta i denna digitala anhörigcirkel. Här får du möjlighet att reflektera kring din situation som anhörig och utbyta erfarenheter med andra.
Varje träff kommer att ha ett specifikt tema som tex egenomsorg och återhämtning. Vi arbetar utifrån studiematerialet "Balansmodellen". Denna kurs är öppen för dig som har din närstående (den med omsorgsbehov)
boende i Eslövs eller Hässleholms kommun.
När: 8 tisdagar under hösten 2021
Klockan: 17.00-18.30
Plats: Zoom/ digitalt
Anmäl dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

När jag inte längre är med ...

En studiecirkel för föräldrar som har vuxna barn med funktionsnedsättning. Även om ens vuxna barn för länge sedan flyttat hemifrån så har man fortfarande stort engagemang för dem och deras liv. Frågor och funderingar om framtiden kan dyka upp hos dig som förälder. Då är denna studiecirkel värdefull att delta i. Vi fokuserar på anhörigskapet/ föräldraskapet och utgår från materialet : "När jag inte längre är med". Denna kurs är öppen för dig som bor eller har din närstående ( den med omsorgsbehov) boende i Eslövs eller Hässleholms kommun.
När: Tisdagar under hösten 2021
Klockan: 17.00-18.30
Plats: Zoom/ digitalt

Anmäl dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Samtalsgrupp för vuxensyskon

Vill du vara med i en digital samtalsgrupp för vuxensyskon där du delar tankar och erfarenheter med andra? Samtalet sker via plattformen Zoom och du behöver ha dator, surfplatta eller telefon med bra uppkoppling. Det är viktigt att du sitter i ett rum där du kan prata ostört.

Digital samtalsgrupp för vuxensyskon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Skogsbad

Skogsbad passar dig som behöver återhämtning, avslappning, stressa ner, och "egentid". Vid ett skogsbad möts deltagarna på Hovdala för att spendera tid i skogen på ett särskilt närvarande sätt, med sinnena i en fördjupande kontakt med omgivningen. Att guidas genom olika övningar för återhämtning upplever många som befriande och tryggt. Anmälan görs till Marianne Larsson, 070-380 30 94 / info@kallarbacken.se eller till anhorigstod@hassleholm.se. 

Besök Hässleholm kommuns evenemangskalender för datum och tid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Som anhörig kan du vilja prata om din situation och ha ett bollplank för dina tankar.


  • Har du funderingar i din roll som anhörig kan du vända dig till en anhörigkonsulent på Hässleholms kommun för samtal och vägledning.
  • Du som är anhörig till en ungdom som missbrukar kan få stöd via Maria Skåne Nordost.
  • Om du vill prata om en vuxen närståendes bruk av alkohol eller andra droger kan du prata med Individ- och familjesupporten. De kan även samtala med dig som anhörig till någon som utsätts för våld i hemmet.
  • Som anhörig till en person med psykisk ohälsa kan du få stöd via Stöttecenter. Du kan nå dem dygnet runt.
  • Anhöriga till en person med demenssjukdom kan prata med demenssjuksköterskan.
  • Om din närstående har bekymmer med ekonomin, kan du prata med våra biståndshandläggare.


Ring till vårt kontaktcenter för att få hjälp vidare: 0451-26 70 00.

Har du ett behov av att få vila eller få tid till annat, kan du som anhörig ansöka om avlösarservice i hemmet. En biståndshandläggare hjälper dig med vilket stöd du kan få. Du når kommunens biståndshandläggare genom att kontakta kontaktcenter på 0451-26 70 00.

Avgifter i Hässleholms kommun. Öppnas i nytt fönster.

Vanliga frågor

Nej, du behöver inte bo tillsammans med den du stödjer. Du kan stötta en vän, en granne eller någon annan som inte är en familjemedlem.

Du kan få information om möjligheter och villkor för att få stöd. Du kan också få stödjande samtal, rådgivning, utbildning och avlösning. Du kan gå med i en anhöriggrupp eller vara med i hälsofrämjande aktiviteter.

Sidan uppdaterades