Hässleholms kommun

Stöd till anhöriga

Är du en av Hässleholms alla anhöriga som stöttar någon som står dig nära? I en sådan situation är det lätt att glömma bort sig själv. Därför är det viktigt att du som anhörig får det stöd som du behöver.

Anhörigstödet finns till för dig

Att hjälpa eller vårda en närstående ger både glädje och trygghet, men det kan också skapa oro och trötthet. Det är lätt att glömma bort sig själv när man har närstående som behöver stöd i vardagen, och även du som anhörig kan behöva stöd.

Om du som anhörig behöver stöd av oss är det gratis. Stödet är till för att du ska kunna bevara din kraft, ork och energi, samt undvika att du själv drabbas av ohälsa. Inom anhörigstödet dokumenterar vi inte de samtal som vi har enskilt eller i grupp. Vi har dessutom tystnadsplikt.

För att komma i kontakt med en anhörigkonsulent kan du kontakta vårt kontaktcenter på 0451-26 70 00 eller via e-post:

kontaktcenter@hassleholm.se

 

En bra plats

Hässleholms kommun erbjuder anhörigstöd genom webbplatsen "En bra plats". Här får du tillgång till:

  • En kontaktperson inom kommunen för råd och stöd
  • Lättillgänglig information, forskning och fakta
  • En digital och säker plats på för att kunna byta erfarenheter med andra anhöriga
  • Ett hyhetsbrev varannan torsdag som du kan prenumerera på via din e-post.

Du är anonym och kan själv avsluta ditt konto när du vill.

Webbplatsen En bra plats Länk till annan webbplats.

 

Demenslotsen

Demenslotsen är en digital vägvisare som ger dig som är anhörig till någon med en demenssjukdom relevant information när du behöver den. Här får du också tips på var du kan vända dig och praktiska råd om exempelvis ilka förberedelser du kan göra när någon i din närhet har fått en demensdiagnos. Du kan även få veta hur du som anhörig kan hjälpa till att ordna en plats på ett vårdboende. Lotsen bygger på erfarenheter och kunskap från de som själva är anhöriga till en person med demenssjukdom och från yrkespersoner som möter anhöriga i sina yrkesroller.


Demenslotsen Länk till annan webbplats.

Shared Reading – i Vinslöv, Tyringe eller Vittsjö

Du får vid varje tillfälle lyssna på en novell och en dikt som läses av läsledaren.


Vid pauser i läsandet får du möjlighet att reflektera över din upplevelse av texten. Det är ett kravlöst lyssnande med möjlighet att delta och samtala kring de tankar och funderingar som innehållet väcker.

 

Första tillfället är ett prova-på-tillfälle. Du förbinder dig inte att delta de kommande sju gångerna. Inga förkunskaper krävs.

 

Plats: Vinslövs bibliotek, Södra Järnvägsgatan 29 i Vinslöv.
Tid: Onsdagar klockan 14-15.30, med start den 27 september.

Plats: Träffpunkten Linden, Hässleholmsvägen 31 i Vittsjö.
Tid:
Måndagar klockan 14.30-16.00, med start den 11 september.

 

Plats: Tyringe Bibliotek, Järnvägsgatan 2 i Tyringe.

Tid: Onsdagar klockan 14.30-16.00, med start den 13 september.

 

Anmälan till anhorigstod@hassleholm.se
eller 0451-26 87 36, 0451-26 87 37

Begränsat antal deltagare: åtta personer.

 

Anhörigträffar utomhus

Tisdagar klockan 9.30-11.30

På anhörigträffarna, som är utomhus, är temat "din hälsa och ditt välmående". Om du önskar enskilda samtal finns det även möjlighet till det.

 

Varje tisdag möts vi vid gårdsplanen utanför den Södra Flygeln på Hässleholmsgården. Ta med dig en liten fika. Den sista tisdagen i månaden ordnar vi en aktivitet, till exempel en tipspromenad. Om din närstående vill och kan delta är hen också välkommen att vara med vid detta tillfälle.


Anmäl dig gärna, så att vi kan planera träffarna. Du anmäler dig via telefon eller e-post till Stina Lindén, 0451-26 87 36.

E-post: anhorigstod@hassleholm.se


Anhörigträffar för dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

För dig som lever nära någon med psykisk ohälsa finns det digitala anhörigträffar. På anhörigträffarna delas tankar, funderingar, oro och glädje tillsammans med andra i samma situation. På dessa träffar kan det som mest vara sex deltagare och en ny grupp kan startas när tillräckligt många har anmält sitt intresse.


Om du är intresserad av att vara med på våra digitala anhörigträffar meddelar du oss via e-post, så återkommer vi till dig.

E-post: anhorigstod@hassleholm.se


Samtalsgrupp för vuxensyskon

Syskonrelationen är en av de längsta vi har i livet. Hur påverkas den när ens syskon har en sjukdom eller en funktionsnedsättning?

 

Kanske är du ett vuxet syskon och vill dela dina tankar och erfarenheter med andra som också känner igen sig i de här frågorna? Nationellt kompetenscentrum för anhöriga anordnar kostnadsfria digitala samtalsgrupper för vuxensyskon. Grupperna träffas vid åtta tillfällen och startar så snart det är en full grupp.

Digital samtalsgrupp för vuxensyskon Länk till annan webbplats.


Skogsbad

För dig som vårdar en närstående finns möjlighet att delta i skogsbad.

Schema och information om skogsbad

Som anhörig kan du ibland vilja prata om din situation och ha ett bollplank för dina tankar. Då kan du få samtalsstöd.

 

Rollen som anhörig

Har du funderingar i din roll som anhörig kan du vända dig till en anhörigkonsulent på Hässleholms kommun för att få samtal och vägledning.

 

Ungdom som missbrukar

Du som är anhörig till en ungdom som missbrukar kan få stöd via Maria Skåne Nordost.

 

Alkohol, droger, spel eller våld i nära relation

Om du behöver hjälp som anhörig till någon som har problem med alkohol, andra droger eller spel om pengar, så kan du prata med Individ- och familjesupporten. De kan även erbjuda samtalshjälp till dig med närstående som är utsatt för våld i en nära relation.

 

Psykisk ohälsa

Som anhörig till en person med psykisk ohälsa kan du också få stöd via Stöttecenter. Du kan nå dem dygnet runt.

 

Demenssjukdom

Om du är anhörig till en person med demenssjukdom då kan du prata med demenssjuksköterskan.

 

Bekymmer med ekonomin

Om din närstående har bekymmer med ekonomin, kan du prata med våra biståndshandläggare.

 

Ta kontakt med oss

Ring till vårt kontaktcenter för att få hjälp vidare: 0451-26 70 00.

Om du har ett behov av att få vila eller få tid till annat, så kan du som anhörig ansöka om avlösarservice i hemmet. En biståndshandläggare hjälper dig med vilket stöd du kan få. Du når kommunens biståndshandläggare genom att kontakta kontaktcenter på 0451-26 70 00.


Avgifter i Hässleholms kommun

Vanliga frågor

Nej, du behöver inte bo tillsammans med den du stödjer. Du kan stötta en vän, en granne eller någon annan som inte är en familjemedlem.

Du kan få information om möjligheter och villkor för att få stöd. Du kan också få stödjande samtal, rådgivning, utbildning och avlösning. Du kan gå med i en anhöriggrupp eller vara med i hälsofrämjande aktiviteter.

Prenumera på vårt nyhetsbrev

Varannan torsdag skickar vi också ut ett nyhetsbrev ut som riktar sig till dig som anhörig. Brevet innehåller information om vad som sker på området, både nationellt och lokalt.

Prenumerera på nyhetsbrevet Länk till annan webbplats.

Navigera vidare

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: