Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00

 

Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

 

SFI - utbildning i svenska för invandrare

Besöksadress

Reception o administration

Stallmästaregatan 5 Hässleholm

Telefon: 0451-26 68 20

 

Stöd till anhöriga

Är du en av Hässleholms alla anhöriga som stöttar någon som står dig nära, en vän, ett barn eller en partner? Det är lätt att glömma bort sig själv när man har en närstående som behöver stöd i vardagen. Därför är det viktigt att du som anhörig får det stöd du behöver.

Anhörigstödet finns till för dig

Att hjälpa eller vårda en närstående ger både glädje och trygghet, men det kan också skapa oro och trötthet. Det är lätt att glömma bort sig själv när man har närstående som behöver stöd i vardagen och även du som anhörig kan behöva stöd.


Stöd till dig som är anhörig kostar ingenting. Stödet är till för att du ska kunna bevara din kraft, ork och energi samt undvika egen ohälsa.

Vi dokumenterar inte de samtal vi har enskilt eller i grupp, och vi har tystnadsplikt.

Kontakta Hässleholms kommuns anhörigstöd


Det finns olika anhörigföreningar som du kan vända dig till. Du hittar föreningarna i vårt föreningsregister.
Föreningsregisterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


En bra plats

Hässleholms kommun erbjuder anhörigstöd genom webbplatsen "En bra plats". Här får du tillgång till:

 • En kontaktperson inom kommunen för råd och stöd.
 • Lättillgänglig information, forskning och fakta.
 • En digital och säker plats på för erfarenhetsutbyte med andra anhöriga.
 • Nyhetsbrev varannan torsdag - prenumerera via din e-post.


Du är anonym och kan själv avsluta ditt konto när du vill.

Webbplatsen En bra platslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Demenslotsen

Demenslotsen är en digital vägvisare som ger dig som är anhörig relevant information, när du behöver den. Du får tips på vart du kan vända dig samt praktiska råd som exempelvis om förberedelser efter en demensdiagnos och om hur det går till att ordna en plats på ett vårdboende. Lotsen bygger på erfarenheter och kunskap från de som själva är anhöriga till en person med demenssjukdom och från medarbetare som möter anhöriga i sina yrkesroller.

Demenslotsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

 

Anhörigträffar utomhus

Välkommen på våra anhörigträffar utomhus. Vi ses på tisdagar klockan 9.30-11.30, med start den 30 mars. Vi möts vid gårdsplanen utanför den Södra Flygeln på Hässleholmsgården. Ta med dig en liten fika. Temat för träffarna är din hälsa och ditt välmående. Om du önskar enskilda samtal finns det möjlighet till det. Anmäl dig så att vi kan planera träffarna. Den sista tisdagen i månaden ordnar vi en aktivitet, till exempel tipspromenad eller liknande. Om din närstående vill och kan delta är hen också välkommen att vara med vid detta tillfälle. Välkommen! Du anmäler dig via telefon eller e-post.

Stina Lindén, 0451-26 87 36 eller Marie Vilhelmsson, 0451-26 87 29.

Anmäl dig via e-post


Digitala anhörigträffar

Välkommen till våra digitala anhörigträffar där vi delar tankar, funderingar, oro och glädje tillsammans med andra i samma situation. Träffarna är till för dig som lever nära en person med psykisk ohälsa.


Vi träffas fem gånger varannan måndag eftermiddag, med start måndagen den 12 april klockan 15.30-17. Vi ses via den digitala plattformen Zoom. Du anmäler dig senast den 5 april via 0451-26 87 36 eller via e-post.

E-post till anhörigstöd


Sanna Kullberg, Case Manager och Stina Lindén, anhörigstrateg, håller i träffarna. Max antal deltagare är sex stycken.

Varmt välkommen!


Digital samtalsgrupp för vuxensyskon

Vill du vara med i en digital samtalsgrupp för vuxensyskon där du delar tankar och erfarenheter med andra? Samtalet sker via plattformen Zoom och du behöver ha dator, surfplatta eller telefon med bra uppkoppling. Det är viktigt att du sitter i ett rum där du kan prata ostört.

Digital samtalsgrupp för vuxensyskonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Skogsbad

Under guidning av Marianne Larsson, naturinspiratör vid Källarbacken, vandrar vi sakta in i skogens alla färger, dofter, ljud och upplever ett skogsbad. Vi går två olika rundor, en runda är cirka 3 kilometer och en runda på några 100 meter. Detta för att alla ska få möjlighet att delta efter sin egen förmåga. Vi avslutar med att fika tillsammans.


Vi träffas en kvart före start, klockab 9.45 respektive 13.15, på Hovdala slotts parkering, vid Orangeriet. Därifrån kör vi tillsammans till platsen för skogsbadet.


Datum och tid för skogsbad:

 • 25 mars klockan 13.30-15.30, promenad: 100 meter.
 • 3 april klockan 10-12, promenad: 3 kilometer.
 • 8 april klockan 13.30-15.30, promenad: 100 meter.
 • 17 april klockan 10-12, promenad: 3 kilometer.
 • 22 april klockan 13.30-15.30, promenad: 100 meter.
 • 1 maj klockan 10-12, promenad: 3 kilometer.
 • 6 maj klockan 13.30-15.30, promenad: 100 meter.


Som anhörig kan det vara tungt att bara titta på när någon du tycker om har det tufft.


 • Har du en oro för en ungdoms missbruk kan du som närstående, kan du få stöd via Maria Skåne Nordost.
 • Om du är orolig för en vuxen anhörigs bruk av alkohol eller andra droger kan du prata med Individ- och familjesupporten. De kan även ha samtal med dig som anhörig till någon som utsätts för våld i hemmet.
 • Om du är orolig för en närstående med psykisk ohälsa kan du få stöd via Stöttecenter. Du kan nå dem dygnet runt.
 • Du som är anhörig till en person med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, eller till en äldre person utan en specifik diagnos, kan prata med en anhörigkonsulent. Anhörigkonsulenten ger dig råd om specifikt stöd, till exempel barn- och ungdomspsykiatri, habilitering, Försäkringskassan eller olika föreningar.
 • Är du närstående till en person med demenssjukdom kan du få prata med en demenssjuksköterska.
 • Om du har en anhörig som har bekymmer med ekonomin och du är orolig för personen, kan du prata med våra biståndshandläggare.


Ring till vårt kontaktcenter för att få hjälp vidare: 0451-26 70 00.

Har du ett behov av att få vila eller få tid till annat, kan du som anhörig ansöka om avlösarservice i hemmet. Du kan beviljas avlösarservice både som en regelbunden insats och för situationer som inte kan förutses. Kontakta en biståndshandläggare.


Ingen avgift debiteras för avlösning upp till tio timmar per månad. Därefter debiteras hemtjänstavgift.
Avgifter i Hässleholms kommun.öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor

Nej, du behöver inte bo tillsammans med den du stödjer. Du kan stötta en vän, en granne eller någon annan som inte är en familjemedlem.

Du kan få information om möjligheter och villkor för att få stöd. Du kan också få stödjande samtal, rådgivning, utbildning och avlösning. Du kan gå med i en anhöriggrupp eller vara med i hälsofrämjande aktiviteter.

Det är din närstående som söker insatsen hos bistånds­handläggare. Om du har ett biståndsbeslut kan du ringa din hemtjänstutförare och boka tid. Det kostar ingenting upp till tio timmar per månad.

Sidan uppdaterades