Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00

 

Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

 

SFI - utbildning i svenska för invandrare

Besöksadress

Reception o administration

Stallmästaregatan 5 Hässleholm

Telefon: 0451-26 68 20

 

Akut hjälp

Här finns telefonnummer och mer information om vart du kan vända dig när du eller dina anhöriga är i behov av akut stöd och hjälp.

SOS Alarm -112

I en akut nödsituation där hjälp behövs på en gång, till exempel från ambulans, brandkår eller polis.


Sociala jouren - 044-775 78 78

Hit ringer du vid akuta sociala ärenden på kvällar, nätter och helger, till exempel om du misstänker att barn eller ungdomar far illa, om du eller någon annan är utsatt för våld, om du har problem med missbruk eller är i akut behov av ekonomiskt stöd.


Trygghetslarm - 044-200 400

Om du larmar med din larmklocka ringer trygghetslarmet upp Larmcentralen i Kristianstad. Om du inte svarar när de ringer upp dig i telefon, åker hemtjänstens personal alltid hem till dig inom en timme.


Kristeam och krishantering

Om en större olycka eller katastrof inträffar i kommunen, eller om kommuninvånare är inblandade i olyckor utanför kommunen, så finns POSOM. POSOM är ett nätverk av personer som kan träda in och stötta de drabbade och deras anhöriga.


POSOM är en förkortning av psykiskt och socialt omhändertagande. Den centrala ledningsgruppen för POSOM i kommunen har beredskap för egna insatser vid större olyckor, och hjälper till med utbildnings- och inspirationsdagar för lokala krisgrupper. POSOM kontaktas via kommunens kontaktcenter.

Kristeam och krishantering

Sidan uppdaterades