Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Aktförvaring

Här finns information om handlingar från andra myndigheter eller verksamheter som kommunen håller tillgängliga.

Digitala handlingar

Inga digitala handlingar för tillfället.

Pappershandlingar

Vissa handlingar finns endast i pappersform. Du kan ta del av dessa på kommunledningsförvaltningens kansliavdelning. Ring gärna innan, via kommunens kontaktcenter, telefon 0451-26 70 00 och fråga efter aktförvararen.

Tillgängliga pappershandlingar


 • Genom beslut den 18 augusti 2022 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Recoma AB tillstånd enligt miljöbalken för behandling av icke-farligt avfall för tillverkning av byggskivor på fastigheten Kuggen 14 i Hässleholms kommun.
  Beslutet kan överklagas.
  Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i Hässleholms kommun. Handlingarna ska hållas tillgängliga till dess att beslut i ärendet har vunnit laga kraft.
 • Cremit AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom
  Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för djurkremationsverksamhet med en årlig kremationsmängd om 250 ton på fastigheten Nösdala 2:10 i Hässleholms kommun.
  Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 2 september 2022.
  Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.
 • Hasselfors Garden AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom
  Länsstyrelsen Skåne ansökt om ändring av villkor i tillstånd enligt miljöbalken för täktverksamhet på fastigheten Månstorp 2:4, Köpinge 14:1, Spjutseröd 18:1, Karsholrn 3:23, 3:55, 3:68 och 3:71 i Perstorps kommun samt Strandböke 8:109 och 8:110, Galthult 2:5, Myrakroken 1:7, 1:12 och 1:16 i Hässleholms kommun. Ansökan avser ändring av villkor för utformning av efterbehandling av täktverksamhet.
  Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen. Handlingarna ska hållas tillgängliga till dess att beslut i ärendet har vunnit laga kraft.
 • Vida HN AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om ändringstillstånd enligt miljöbalken för utökad sågverksverksamhet på fastigheterna Hästveda 55:1, 55 :4 och 6:49 i Hässleholms kommun.
  Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.
  Handlingarna ska hållas tillgängliga till dess att beslut i ärendet har vunnit laga kraft.

Sidan uppdaterades