Hässleholms kommun

Aktförvaring

Här finns information om handlingar från andra myndigheter eller verksamheter som kommunen håller tillgängliga.

Dessa akter finns tillgängliga digitalt

Inga digitala akter för närvarande.

Dessa akter finns endast i pappersform

Vissa handlingar finns endast i pappersform. Du kan ta del av dessa genom att besöka oss på Stadshuset. Ring kontaktcenter innan och fråga efter aktförvararen för att boka tid.

Telefon: 0451-26 70 00

Tillgängliga pappershandlingar

  1. Hässleholm Miljö AB har ansökt om ändring av villkor 12 för verksamhet vid HKC på fastigheten Vankiva 4:17 i Hässleholms kommun.
    Handlingarna i ärendet finns hos aktförvararen i kommunen
  2. Cremit AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för djurkremationsverksamhet med en årlig kremationsmängd om 250 ton på fastigheten Nösdala 2:10 i Hässleholms kommun.

    Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.
  3. Kungörelse – Ansökan i miljömål, Hammarmölledammen. Vid Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Hässleholms Industribyggnads AB ansökt om tillstånd till utrivning av Hammarmölledammen på fastigheten Tormestorp 5:31, Hässleholms kommun.

    Handlingarna i ärendet finns hos aktförvararen i kommunen samt hos Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 81, 351 03 Växjö eller via e-post mmd.vaxjo@dom.se. Ange domstolens målnummer M 2614-23.

 

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: