Hässleholms kommun

Aktförvaring

Här finns information om handlingar från andra myndigheter eller verksamheter som kommunen håller tillgängliga.

Digitala handlingar

Inga digitala handlingar för tillfället.

Pappershandlingar

Vissa handlingar finns endast i pappersform. Du kan ta del av dessa på kommunledningsförvaltningens kansliavdelning. Ring gärna innan, via kommunens kontaktcenter, telefon 0451-26 70 00 och fråga efter aktförvararen.

Tillgängliga pappershandlingar

 • Jo Em Lantbruk i Häglinge AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om förlängd igångsättningstid för tillstånd enligt miljöbalken för djurhållning på fastigheten Ynglingarum 6:19 i Hässleholms kommun. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 3 februari 2023.

  Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen. Handlingarna ska hållas tillgängliga till dess att beslut i ärendet har vunnit laga kraft.
 • Cremit AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för djurkremationsverksamhet med en årlig kremationsmängd om 250 ton på fastigheten Nösdala 2:10 i Hässleholms kommun.
  Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 2 september 2022.

  Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.
 • Hasselfors Garden AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om ändring av villkor i tillstånd enligt miljöbalken för täktverksamhet på fastigheten Månstorp 2:4, Köpinge 14:1, Spjutseröd 18:1, Karsholrn 3:23, 3:55, 3:68 och 3:71 i Perstorps kommun samt Strandböke 8:109 och 8:110, Galthult 2:5, Myrakroken 1:7, 1:12 och 1:16 i Hässleholms kommun.
  Ansökan avser ändring av villkor för utformning av efterbehandling av täktverksamhet.

  Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen. Handlingarna ska hållas tillgängliga till dess att beslut i ärendet har vunnit laga kraft.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: