Hässleholms kommun

Aktförvaring

Här finns information om handlingar från andra myndigheter eller verksamheter som kommunen håller tillgängliga.

Dessa akter finns endast i pappersform

Vissa handlingar finns endast i pappersform. Du kan ta del av dessa på kommunledningsförvaltningens kansliavdelning. Ring gärna innan, via kommunens kontaktcenter, telefon 0451-26 70 00 och fråga efter aktförvararen.

Tillgängliga pappershandlingar

  1. Cremit AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för djurkremationsverksamhet med en årlig kremationsmängd om 250 ton på fastigheten Nösdala 2:10 i Hässleholms kommun.

    Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.
  2. Kungörelse – Ansökan i miljömål, Hammarmölledammen. Vid Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Hässleholms Industribyggnads AB ansökt om tillstånd till utrivning av Hammarmölledammen på fastigheten Tormestorp 5:31, Hässleholms kommun.

    Synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska senast göras den 13 oktober 2023, skriftligen till Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 81, 351 03 Växjö eller via e-post mmd.vaxjo@dom.se. Ange fullständiga kontaktuppgifter och gärna även e-postadress. Ange också domstolens målnummer M 2614-23.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: