Hässleholms kommun

Kungörelse – Ansökan i miljömål, Hammarmölledammen

Vid Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Hässleholms Industribyggnads AB ansökt om tillstånd till utrivning av Hammarmölledammen på fastigheten Tormestorp 5:31, Hässleholms kommun.

Handlingar

  1. Kungörelse – Ansökan i miljömål, Hammarmölledammen Pdf, 115.7 kB.

Den som vill yttra sig i målet ska göra det senast den 13 oktober 2023 till domstolen.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: