Hässleholms kommun

Preparandkurs Bygg och Anläggning 1 & 2

Har du en gymnasieexamen men saknar Bygg och Anläggning 1 & 2?

Är så fallet finns möjlighet att gå en preparandkurs. Datum för kursen finns nedan.

Till utbildningen Byggnadsingenjör Produktionsledning krävs, förutom den grundläggande behörigheten*, att du som sökande har behörighet i Bygg och anläggning 1 och 2 eller motsvarande kunskaper.

YHS preparandkurs vänder sig till alla som saknar kunskaper i Bygg och anläggning 1 och 2** och som uppfyller kravet på grundläggande behörighet* samt har skickat in en ansökan till våra bygg- och anläggningsutbildningar innan den 31 mars 2024.

Preparandkursen sträcker sig under 10 tillfällen som avslutas med en examinationsdag (tentamen).

Lektion

Dag

Datum

Tid (kl.)

1

Tisdag

9 april

17:00-20:00

2

Torsdag

11 april

17:00-20:00

3

Tisdag

16 april

17:00-20:00

4

Torsdag

18 april

17:00-20:00

5

Tisdag

23 april

17:00-20:00

6

Torsdag

25 april

17:00-20:00

7

Torsdag

2 maj

17:00-20:00

8

Tisdag

7 maj

17:00-20:00

9

Onsdag

8 maj

17:00-20:00

10

Torsdag, Tentamen

16 maj

17:00-20:00

Reservdatum: Tisdagen den 14 maj om det finns behov för ytterligare tid innan tentamen.

Lokaler: Yrkeshögskolan Syd, Norra stationsgatan 9, Hässleholm och Jacobsskolan, Stobyvägen 6, Hässleholm

Obligatorisk närvaro på alla dagar.

Den här kursen gör dig behörig i Bygg och Anläggning 1 och 2 om du blir godkänd på sluttentamen. Observera att resultatet endast kan användas för utbildningar på Yrkeshögskolan Syd. Avklarad kurs med godkänt betyg ger inte någon platsgaranti men förstärker möjligheten att bli antagen till våra bygg- och anläggningsutbildningar.

För mer information kontakta utbildningsledaren Desirée Larsson på
0723-93 84 30 eller desiree.r.larsson@hassleholm.se.

* Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som

1. har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

**https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=BYG&courseCode=BYGBYG01&lang=sv&tos=gy#anchor_BYGBYG01 Länk till annan webbplats.

Fastställande av behörighet

Med ansökan ska följande handlingar bifogas:
- Styrkta kopior av betyg
- Styrkta kopior av utbildningsbevis/kursintyg
- Alternativt styrkta arbetsgivarintyg eller annat som kan styrka ett åberopande av reell kompetens

Antagningsansvarig går igenom alla ansökningar och kontrollerar behörigheten löpande. Finns ytterligare behov av komplettering kontaktas den sökande.

Möjlighet finns enligt 3 kap, 4 § förordning (2014:1098) att anta sökande som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildning förbereder som inte är behöriga enligt 1 - 3 §§.

Högst 20 % av platserna får avsättas för sådana sökande enligt förordning (2014:1098). Individuell bedömning görs som vid reell kompetens, se nedan.

Reell kompetens

Sökande som saknar allmän och särskild behörighet (se ovan) och som istället vill åberopa reell kompetens ska vid ansökan meddela om anledningarna till varför han/hon anser sig ha kompetens att tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder.

Kontaktuppgifter skall lämnas på person/-er som kan informera om den reella kompetensen om sådana finns. Utbildningsanordnaren kontaktar uppgiven/na person/-er. Samtal med de sökande kan också användas för att komplettera kartläggningen samt vid behov ett personligt möte för att närmare kunna utreda förkunskaperna.

Utbildningsanordnaren fattar sedan beslut om den sökande skall kallas till ett urvalstest för rangordning.

Rangordning och urvalsprocess

Betyg - Snittbetyg i matematik 1(A), Svenska 2 (A) samt Engelska 5 (A), (MVG, A el 5:a = 15p), (B = 12,5p), (VG, C, 4:a = 10p), (D = 7,5p), (G, E el 3:a = 5p)

Ett extra poäng vardera om man läst Matematik 2 (B) eller Matematik 3 (C).

Tidigare utbildning- Sökande som läst Byggprogrammet på gymnasiet eller motsvarande ges 5p.

Rangordning - Poängen från betyg och tidigare utbildning läggs samman och de sökande rangordnas. Blir den sammanlagda summan av poängen lika, väger tidigare utbildning tyngst.

Om ytterligare urskiljning måste göras sker lottning.

Ledningsgruppen deltar aktivt i antagningsprocessen och ansvarar för att antagningsprocessen sker enligt utbildningsplanen.

Kontakt

Frågor om utbildningens innehåll:

Desirée Larsson, utbildningsledare
0723-93 84 30
desiree.r.larsson@hassleholm.se


Frågor om ansökningsprocessen:

Samordnare Jennie Birgersson

0730-82 44 97
jennie.birgersson@hassleholm.se

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: