Hässleholms kommun

Information om antagningsprovet

Den som har ansökt till utbildningarna Automationsingenjör, Elingenjör eller Elkraftsingenjör behöver anmäla sig till ett antagningsprov. Denna information förtydligar antagningsprovet och ger er tips för att lyckas.

Antagningsprovets tre delar

Provet består av tre moment:

Svenska - Det språkliga testet avser att visa färdigheter i det svenska språket genom
att uttrycka sig i skrift samt läs- och ordförståelse.

Matematik - Avser att visa färdigheterna i utvalda delar i matematik tex algebra och
trigonometri ifrån gymnasiekurserna i Matematik.

Ellära - Avser att visa färdigheterna i utvalda delar ifrån gymnasiekursen Praktisk
ellära tex grundläggande ellära, elanläggningars utförande, elsäkerhet och praktiskt
arbete i elanläggningen.

För att uppfylla de särskilda förkunskapskraven till utbildningen så behöver den sökande
uppnå resultatet Godkänt i delarna Svenska och Matematik. Vad som krävs för godkänt på respektive moment framgår under respektive rubrik.
I momentet Ellära finns ingen del som måste uppnås för att bli godkänd men poängen du får läggs samman med poängen i Svenska- och Matematikdelarna. Totala summan poäng är sedan det som avgör hur du rankas i urvalet.

Svenska

Det språkliga testet avser att visa färdigheter i det svenska språket genom att uttrycka sig i skrift samt läs- och ordförståelse.

För att få godkänt behöver man visa på utvalda kunskaper i gymnasiekurserna Svenska 1
eller Svenska som andraspråk 1:

 • Den studerande kan skriva texter som är sammanhängande och begripliga och
  huvudsakligen anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven
  kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
 • Den studerande kan läsa, reflektera över och översiktligt redogöra för innehållet i
  texter som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet.

Ordförståelsedelen i provet utformas snarlikt utformningen på högskoleprovet.
Den ger poäng till urvalet men krävs inte för att bli godkänd

Matematik

För godkänt resultat på denna del behöver den sökande minst uppnå följande lärandemål kopplade till utvalda delar av gymnasiekursen Matematik 1:

 • Den studerande tillämpar grundläggande matematiska begrepp och samband mellan dessa med tillfredsställande säkerhet utan digitala verktyg.

Antagningsprovet innehåller Aritmetik, Procent, Algebra och Geometri. Är det något du är osäker på och vill fräscha upp dina kunskaper så ger vi nedanstående
förslag på instuderingsmaterial.

Matematik 5000 är en bokserie som är väldigt vanligt förekommande på gymnasiet. Den
finns i lite olika versioner men så länge det är för kurs Matematik 1 så bör den fungera bra.

Matteboken.se är en fantastisk bra webbplats med digitala frågor och filmer.
Använd våra förslag på instuderingsmaterial ovan om du är osäker på något och vill repetera.

Antagningsprovet innehåller också delar med problemlösning som förhör matematisk
förmåga. Den ger poäng till urvalet men krävs inte för att bli godkänd.

 

Innehåll

Matematik 5000

Matteboken.se

Arimetik

Kapitel 1 - Arimetik om tal

(MATTE 1) Arimetik

Procent

Kapitel 2 - Procent

(ÅRSKURS 9) Procent

Algebra

Kapitel 3 - Algebra

(MATTE 1) Algebra

Geometri

Kapitel 4 - Geometri

(MATTE 1) Geometri

Ellära

Detta moment har ingen del som krävs för att antagningsprovet skall bli godkänt men ger precis som Svenska och Matematik poäng till urvalet.

Momentet bygger på följande lärandemål:

 • Den studerande redogör översiktligt för elsystemets uppbyggnad.
 • Den studerande redogör för vanliga elektriska installationsprodukter.
 • Den studerande beskriver lik- och enfasväxelströmskretsars funktion.
 • Den studerande beskriver med viss säkerhet lämpliga mätmetoder och mätinstrument.
 • Den studerande utför i enkla beräkningar på elektriska kretsar.

Har man gått el- och energiprogrammet på gymnasiet så ingår dessa i kursen Praktisk ellära/ Ellära 1. Har man läst fysik 1 eller 2 kan man även ha läst om vissa av dessa saker.

Vill man förbättra sitt resultat så rekommenderar vi Kjell & Company och deras serie
”Hur funkar det” om el och elektronik som en utmärkt start. De har även kontrollfrågor under sina avsnitt som är mycket bra. El/elektronik | Kjell.com. Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.I tabellen nedan har vi sammanställt lite frågor/kunskaper ifrån Kjell.com.

På gymnasiet i kursen Praktisk elteknik används ofta kurslitteraturen Ellära i teori och praktik av Leif Westlund som kan vara ett alternativ till Kjell & Company.

 

Värt att veta om el (Kjell & company)

Vad är spänning, ström och resistans?

Grundläggande ellära - Vad är elektricitet

Vad är likspänning och växelspänning?

Grundläggande ellära - Vad är elekticitet

Kunna beräkna enklare problem med Ohms lag

Grundläggande ellära - Vad är elekticitet

Effekt

Grundläggande ellära - Vad är elekticitet

Serie och parallellkoppling

Grundläggande ellära - Serie och parallellkoppling

Mätning av ström, spänning och resistans

Grundläggande ellära - Multimetrar


Diagnosiskt test

Här finner du ett enklare diagnosiskt test med facit så att du enkelt kan stämma av
så att du uppfyller kraven för godkänt.

Du som har nedsatt syn och har svårigheter med att få det diagnostiska testet uppläst för dig, vänligen kontakta oss på 0451-26 85 81.

Ladda ner Diagnostiskt test Pdf, 141.5 kB.

Facit diagnosiskt test

1) 3
2) 2
3) 15
4) 20
5) 1,5
6) 500 kr
7) 3 %
8) 7 rätt
9) 4
10) 2
11) 3
12) 15
13) 50⁰
14) 130⁰
15) 120⁰
16) 5 cm

Kontakt

Frågor om ansökningsprocessen:

Samordnare Jennie Birgersson

0730-82 44 97
jennie.birgersson@hassleholm.se


Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: