Hässleholms kommun

Behörighet och särskilt förkunskapskrav

Här hittar du information om behörighet, antagning och urval för utbildningarna:

 • Automationsingenjör
 • Elingenjör
 • Elkraftsingenjör

För att kunna studera på dessa utbildningar krävs att du uppfyller följande

 • Grundläggande behörighet
 • Särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet till en yrkeshögskola

1 § Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som..

1. har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Myndigheten för yrkeshögskolan får meddela föreskrifter om kraven i första stycket 2. Förordning (2016:1000).

2 § Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska ha de kunskaper i svenska som behövs.

Särskilda förkunskaper, antagningsprov

Den som har ansökt till utbildningen behöver anmäla sig till ett antagningsprov.
Man anmäler sig till provet via YH-antagning.se efter att man sökt utbildningen. Provet skrivs på plats i Hässleholm på något av följande datum:

 • Lördagen den 4 maj kl. 9.00 - 12.30
 • Måndagen den 20 maj kl. 17.00-20.30  

OBS! Endast ETT provtillfälle per studerande. Provet består av tre delar. Information om hur ni ökar era chanser för att lyckas på antagningsprovet finns här!

 • Svenska - Det språkliga testet avser att visa färdigheter i det svenska språket genom att uttrycka sig i skrift samt läs- och ordförståelse.
 • Matematik - Avser att visa färdigheterna i utvalda delar i matematik tex algebra och trigonometri ifrån gymnasiekurserna i Matematik.
 • Ellära - Avser att visa färdigheterna i utvalda delar ifrån gymnasiekursen Praktisk ellära tex grundläggande ellära, elanläggningars utförande, elsäkerhet och praktiskt arbete i elanläggningen.

För att uppfylla de särskilda förkunskapskraven så behöver den studerande uppnå resultatet Godkänt på antagningsprovet.

Urval

Om det finns fler sökande än platser på utbildningen kommer ett urval att göras. Resultatet från antagningsprovet sammanställs och de sökande rangordnas efter presterat resultat.

Blir den sammanlagda summan lika tittar man på resultatet i varje delprov i följande ordning:

 1. Ellära
 2. Matematik
 3. Svenska

Om detta inte är utslagsgivande sker lottning.

Ansökningsprocessen

Jag är intresserad av er utbildning. Hur går jag till väga?

 • Ansök till de utbildningar som du är intresserad av genom att klicka på knappen ”Ansök här” som finns under respektive utbildning.

Intyga din grundläggande behörighet genom att bifoga kopior av gymnasieexamen/utbildningsbevis i pdf-format i din ansökan.

Sökande som saknar grundläggande behörighet och som istället vill åberopa reell kompetens, har möjlighet att bocka i detta i ansökan.

Ansökningarna hanteras löpande och är det något som behöver kompletteras så hör vi av oss.

 • När du skickat in ansökan, anmäl dig till något av datumen för antagningsprov

Skriv provet. När resultatet av antagningsprovet sammanställts skickas erbjudan om plats ut till de som blivit antagna.

 • Bekräfta/tacka ja till din plats.

Om vi har fler sökande än platser kommer de som inte erbjuds plats direkt att placeras i en kö. Du får via ansökningssystemet regelbundna uppdateringar om din plats i kön.

Kontakt

Frågor om ansökningsprocessen:

Samordnare Jennie Birgersson

0730-82 44 97
jennie.birgersson@hassleholm.se


Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: