Försäkringar och villkor

Postadress
Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm


Besöksadress
Barn- och utbildningsförvaltningen
Väpnaregatan 13 c

Växel: 0451-26 70 00

Försäkringar och villkor

Öppettider

Protector

 

  • Ingen giltig användare vald.

Olycksfallsförsäkring

Alla barn och ungdomar, folkbokförda i Hässleholms kommun, är försäkrade genom en kollektiv olycksfallsförsäkring.


Försäkringen gäller olycksfall dygnet runt under skoltid, fritid och ferier.


Anmäl olycksfall till

Protector


Telefon: 08-410 637 00

E-post: skador@protectorforsakring.se


Här kommer snart att finnas mer information om försäkringen.


Ansvarsförsäkring

Hässleholms kommun har en ansvarsförsäkring, som gäller för elever, som vistas på en arbetsplats under APL, Arbetsplatsförlagt Lärande.


Sidan uppdaterades 2019-01-07