Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00

 

Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

 

SFI - utbildning i svenska för invandrare

Besöksadress

Reception o administration

Stallmästaregatan 5 Hässleholm

Telefon: 0451-26 68 20

 

Bli familjehem!

Ibland behöver barn och unga en bonusfamilj. En familj som ger dem stöd och kärlek när det inte fungerar hos föräldrarna. Väljer du att öppna din famn och ditt hem för ett barn som behöver dig, gör du en fantastisk insats och kan påverka barnets framtid till det bättre.

Är du intresserad av att bli familjehem?

Det finns många barn som behöver trygghet, kärlek och omsorg, så vi vill gärna ha kontakt med dig. Din hjälp och ditt hjärta behövs. Kommunens kontaktcenter hjälper dig vidare till en handläggare på socialförvaltningen som jobbar med utredning av familjehem och kan ge dig mer information om uppdraget.


Vad är ett familjehem?

Som familjehem tar du emot barn som av olika anledningar inte kan bo hemma. Barnet bor oftast hos dig en längre tid, men även kortare placeringar kan vara aktuella. Det finns många anledningar till varför ett barn behöver en bonusfamilj; föräldrarna kan till exempel ha problem med sjukdom, missbruk eller kriminalitet. Barnet kan också vara ensamt i Sverige, eftersom han eller hon har flytt från sitt hemland. Är du ensamstående? Har du egen familj? Bor du på landet eller i stan? Oavsett hur din hemsituation ser ut så kan du bli familjehem!


Hur blir jag familjehem?

Tillsammans med en handläggare går du igenom vad det innebär att vara familjehem. Vi gör sedan en utredning för att försäkra sig om att du har möjlighet att ge barnet ett bra hem. Vi vill till exempel veta att du har en stabil hemsituation, ordnad ekonomi, samt tid och plats för barnet. Oavsett anledning till att barnet inte har fått rätt omsorg tidigare, så ska du vara dess trygga famn, och ge en ordnad och kärleksfull omvårdnad och uppväxt.


Ett delat ansvar

Vi vet att det kan innebära mycket jobb med att vara familjehem, så vi finns här för dig. Vi ger dig stöd och handledning. Och vi samarbetar med alla runt barnet - föräldrarna, socialsekreterare och andra som kanske finns i barnets närhet. Allt för att barnet ska få en trygg och bra uppväxt. Som familjehem får du även en ekonomisk ersättning i form av ett arvode samt omkostnadsersättning för att kunna fullfölja ditt uppdrag.

Gör en intresseanmälan

I familjehemsenheten jobbar familjehemssekreterare med rekrytering och handledning av familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer.

Du kan göra en intresseanmälan via vår e-tjänst: Intresseanmälan familjehem mm. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du inte har BankID kan du fylla i en intresseanmälan  Pdf, 137 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf, 1 MB) för utskrift och få mer information om att bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson

Kontakta oss!

Kontakta kommunens kontaktcenter så hjälper de dig vidare till en handläggare som kan berätta mer om att vara familjehem.

Sidan uppdaterades