Socialförvaltningen

Besöksadress

Postadress

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen
281 80 Hässleholm

Kommunens växel:

0451-26 70 00

Socialförvaltningens reception:

0451-26 87 00

Mottagningsenhetens telefon:

0451-26 70 50

Vo Vuxna 18 år -

Avvikande besöksadress

Utrednings och uppföljningsenheten

Östergatan 15 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
281 32 Hässleholm

Skicka ett meddelande till:

Ekonomi och försörjningsstöd

Om du har problem med din ekonomi eller försörjning, finns det möjlighet att söka stöd hos kommunen. Det finns olika typer av hjälp att söka beroende på vilken situation du befinner dig i.

Hjälp med din försörjning

Ekonomiskt bistånd är en tillfällig ekonomisk hjälp när du inte längre kan försörja dig själv eller din familj. Försörjningstödsenhetens huvuduppdrag är att tillsammans med dig planera för hur du ska få ett arbete eller annan försörjning så fort som möjligt. Det är viktigt att du först ansöker om andra möjliga ersättningar och har försökt att lösa din situation på egen hand. Om du är i behov av annat stöd för att bli självförsörjande kan du ta upp det med handläggare.


Läs mer om hur du ansöka om ekonomiskt bistånd här

Ansöka om stipendier

Kommunen ansvarar för administationen av åtta stiftelser som delar ut stipendier och bidrag.

 

Läs mer om vilka stiftelser som finns här

Sidan uppdaterades