Hässleholms kommun

Information till partier

Denna information vänder sig till dig som företräder ett parti som ställer upp i val till Europaparlamentet den 9 juni 2024.

Vad gäller i Hässleholms kommun

Här finner du information om vilka riktlinjer som gäller för utläggning av valsedlar och valaffischering.

Valnämndens hantering av valsedlar

Valkansliet beställer och distribuerar valsedlar till val- och röstningslokaler för de partier som fått över 1% av rösterna i hela landet under de två senaste valen till Europaparlamentet.

Nya partier, partier med fler än en kandidatlista och partier som fått under 1% av rösterna i hela landet under de två senaste valen till Europaparlamentet ansvarar själva för att beställa valsedlar. Dessa valsedlar kan lämnas till valkansliet på Stadshuset i Hässleholm senast den 3 maj 2024 för distribution till val- och röstningslokaler.

Om valsedlar inte lämnas till valkansliet senast den 3 maj ansvarar paritet själva för att lämna sina valsedlar i val- och röstningslokaler. Observera att valsedlarna ska överlämnas till röstmottagare i val- och röstningslokaler och inte läggas ut av partiet själv.

Enligt 8 kap. 3 § i vallag (2005:837) får det inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val. Valnämnden i Hässleholm ser därför att de personer som överlämnar valsedlarna i val- och röstningslokaler inte har synliga partibeteckningar och partisymboler.

Vid eventuella frågor kontakta kommunens valsamordnare Kajsa Andersson, via kommunens kontaktcenter, telefon 0451-26 70 00. Du kan även skicka e-post till valnämnden.

Skicka e-post till valnämnden

Affischering inför EU-valet

 1. Affischering på offentlig plats inom kommunen.

  Tillstånd måste ansökas hos polisen. Varje parti ansöker själv.
  Tekniska förvaltningen yttrar sig till polisen över ansökningarna. Affischering får göras på de platser i kommunen som framgår av orternas kartor.
  Polisen beslutar om tillstånd.
  Kartor över platser för affischering

  Vid eventuella frågor om affischering på offentlig plats inom kommunen kontakta tekniska förvaltningen via kommunens kontaktcenter, telefon 0451-26 70 00. Du kan även skicka e-post.
  E-post: Tekniska nämnden
 2. Affischering inom detaljplanelagt område, ej offentlig plats.

  Tillstånd från markägare krävs. Inget ytterligare tillstånd från polis eller enligt plan-och bygglagstiftning behövs.
 3. Affischering längs allmänna vägar i Skåne län utanför detaljplanelagt område

  Länsstyrelsen ger politiska partier tillstånd att ha affischer uppsatta längs de allmänna vägarna i Skåne län i samband med val till Europaparlamentet. Tillståndet gäller utanför områden med detaljplan under tiden 5 maj – 16 juni 2024.
  Länsstyrelsens beslut "Affischering inför val till Europaparlamentet" Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: