Hässleholms kommun

Kommun och politik

Kommunens verksamheter rullar på trots snöoväder

Senaste dygnets snöoväder har påverkat många runt om i nordöstra Skåne. Hässleholms kommun är inte lika hårt drabbat och kommunens verksamheter rullar enligt plan.

Ett vinterfoto som visar en genomfartväg genom en liten ort

Arkivbild, genomfartsväg Vinslöv. Foto Daniel Larsson

Hemtjänst och hemsjukvård

Kommunens hemtjänstverksamhet och hemsjukvård kör enligt ordinarie scheman. Personalen tar sig fram lugnt och försiktigt på vägarna, små förseningar kan därför eventuellt uppstå.

Snöröjning

Kommunen har alla resurser igång för att röja undan snö från vägar, gång- och cykelvägar. I första hand handlar det om att öppna upp och bredda gator. Därefter blir det halkbekämpning.

Läs mer om snöröjning och halkbekämpning

 

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: