Hässleholms kommun

Omsorg och stöd

En vecka fri från våld

Under vecka 47 genomförs den nationella kampanjen "En vecka fri från våld" vars syfte är att belysa arbetet mot mäns våld. Under veckan genomförs flera aktiviteter som seminarier och manifestationer. Bakom en vecka fri från våld står föreningar, staten, kommuner och regioner.

Orange day

Syftet med veckan är att uppmärksamma det våldsförebyggande arbetet och inspirera till lokal och regional aktivitet och samverkan för att på så sätt driva utvecklingen framåt. Under veckan arrangeras seminarier, nätverksträffar, filmvisningar och lanseringar med mera.

I Hässleholms kommun har vi valt att uppmärksamma veckan för att bland annat informera om det stöd vi erbjuder för att arbeta mot mäns och killars våld, Hässlehoms kommun - Våld i nära relationer

Fredagen den 25 november är det FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor, och går under namnet Orange day. Då kommer bland annat Hässleholm Miljö att växla om fjärrvärmeverkets ackumulatortankbelysning från blått till orange.

Även andra verksamheter kommer att använda färgen orange för att uppmärksamma Orange Day.

Här är några webbutbildningar med fokus på våld:

Basprogram om våld mot barn Länk till annan webbplats.

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Länk till annan webbplats.

Människohandel med barn och unga Länk till annan webbplats.

Om hedersrelaterat våld och förtryck Länk till annan webbplats.


Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: